Sanntidskurser for hele Norden

Den norske finansielle nyhetsleverandøren Infront, som er mest kjent for The Online Trader, ekspanderer til Sverige og Danmark. Selskapet er ikke redd for konkurransen i Sverige, og ser store muligheter også utenfor Norden.

Den norske finansielle nyhetsleverandøren Infront, som er mest kjent for The Online Trader, ekspanderer til Sverige og Danmark. Selskapet er ikke redd for konkurransen i Sverige, og ser store muligheter også utenfor Norden.

Infront AS lanserte sitt hovedprodukt, sanntidskurser for aksjemarkedet, i 1999. Nå prøver selskapet å eksportere forretningsideen til resten av Norden.

I disse dager lanseres tjenesten i Sverige og Danmark. Pilotkunder er under uttesting, men selskapet vil gå tyngre ut om kort tid.

- Vi driver nå med uttesting av systemet og jobber med å tilknytte oss flere distribusjonsledd. Vår hovedsamarbeidspartner er GlobalNetFinacial.com, dvs den som selger og supporterer tjenestene våre, sier Joachim Rosli, Business Development Manager, til digitoday.no.

- Produktet kan lett transporteres til utenlandske markeder, og vi har i første omgang valgt oss ut Danmark og Sverige. Men vi utelukker ikke at vi kan etablere oss i større markeder som for eksempel Tyskland eller Frankrike senere. GlobalNetFinancial.com er blant annet etablert i Tyskland, UK, Italia, Nederland og Frankrike i Europa, forteller Rosli.

Konkurransen er noe sterkere i Sverige enn i Norge, men Rosli frykter ikke konkurransen:

- Vi føler at vi har et mye bedre produkt enn det som finnes i Sverige per i dag. De fleste nettmeglerne, og da særlig bankene, er opptatt av å tilby "full pakke". For meglerhus koster det svært mye penger å lage en løsning for sanntidskurser selv, og vi mener at vår tjeneste er både billigere og bedre. Det er viktig å se på de reelle kostnadene for en slik løsning ved å ta med kostnader for utvikling, drifting og vedlikehold samt videreutvikling.

Infront er heller ikke bekymret for at nettmeglere tilbyr gratis sanntidskurser for å lokke til seg kunder.

- Disse løsningene er "gratis", det forutsettes selvfølgelig at man benytter andre tjenester, og kvaliteten er også deretter. Vi har en meget stabil drift til en rimelig penge. Vi tror at investorer og tradere ser merverdien i å ha en stabil tjeneste, sier Rosli.

Infront regner med å sikre seg en avtale med en av de tre største nettmeglerne i Sverige ved at meglerhuset tilbyr produktet til sine kunder. Foreløpig har ikke selskapet sikret seg noen avtale. I Norge har de avtale med både Kreditkassen og Karl Johan Fonds.

Rosli vil ikke ut med antall kunder de har i Norge. Men han antar at markedet er fem til åtte ganger større enn i Norge. Hans estimat på antall investorer som er daytradere/ukestradere i Norge er omtrent 2 000, mens tilsvarenede tall i Sverige er 10 000.

Til toppen