Santech ja til fusjon

Santechs ekstraordinære generalforsamling godkjente idag fusjonen med Micro Software Group. Klokken 14.00 begynner Micro Softwares generalforsamling hvor fusjonens endelige skjebne blir avgjort. Det er ventet at fusjonen vil bli godkjent.

Santechs ekstraordinære generalforsamling godkjente idag fusjonen med Micro Software Group. Klokken 14.00 begynner Micro Softwares generalforsamling hvor fusjonens endelige skjebne blir avgjort. Det er ventet at fusjonen vil bli godkjent.

Idag klokken 10.00 avholdt Santech ASA ekstraordinær generalforsamling for å godkjenne fusjonen mellom Santech og Micro Software Group ASA. Som ventet godkjente generalforsamlingen fusjonsavtalen og generalforsamlingen forløp uten særlig dramatikk.

Klokken 14.00 idag avholder Micro Software Group sin ekstraordinære generalforsamling som skal ta stilling til det samme spørsmålet. Det ville være en sensasjon om generalforsamlingen ikke godkjenner fusjonen.

Det fusjonerte selskapet blir et av de største IT selskapene i Norge og desidert største distributør av data med en forventet omsetning på rundt 5 milliarder kroner i 1996. Selskapet går under det temporære navnet Micro Technology Group. Det endelig navnet forventes snarlig og senest 15. september.

Til toppen