Santech på børs likevel

Ifølge markedssjef i Santech Micro Group (SMG), Geir Havnelid, har ledelsen i CHS snudd i avgjørelsen om å stryke SMG fra notering på Oslo Børs. CHS plikter likevel å legge fram et tilbud på alle aksjer som ikke er eid av CHS.

Ifølge markedssjefen i Santech Micro Group, Geir Havnelid, vil ikke Santech Micro Group bli strøket fra Oslo Børs. Han refererer til en uttalelse fra toppsjefen i det overtakende selskap CHS Elecktronics, Claudio Osario

- Osario har uttalt at det ikke er sikkert at CHS ønsker å eie hele SMG. I tillegg har han sagt at han ikke ønsker å stryke selskapet fra Oslo Børsen, sier Havnelid til digi.

Ifølge en børsmelding fra Santech Micro Group kontrollerer CHS Electronis 95,6 prosent av aksjene i SMG etter siste opptelling. 14,1 prosent av dette er opsjoner.

I tilbudsdokumentet til SMG aksjonærene heter det at "Dersom CHS Electronics Norge erverver mer enn 90 prosent av aksjekapitalen i Santech Micro Group, vil CHS Electronics ventelig fremme forslag for generalforsamlingen i Santech Micro Group om at aksjene søkes strøket fra børsnotering"

Dersom CHS følger retningslinjene som er gitt i tilbudsdokumentet kan dette altså bety at CHS ikke ønsker å løse inn sine opsjoner for å unngå å komme over 90 prosent. CHS er har likevel utløst tilbudsplikt for de øvrige aksjene, ettersom de nå eier mer en 45 prosent.

Selv om CHS skulle erverve mer enn 90 prosent i SMG, er det ingen automatikk i at selskapet blir strøket fra lista på Oslo Børs. Ifølge informasjonssjef på Oslo Børs, Bernt Bangstad, er det fortsatt mulig for selskapet å eksistere på børsen.

- Det er ingen regel som sier at man blir strøket fra notering i slike tilfeller. Dette er på grunn av hensynet til de små aksjonærene, sier Bangstad til digi.no. Han medgir likevel at det ikke er særlig vanlig med en så ujevnt fordelt eierstruktur.

Orkla Finans, som tilrettelegger oppkjøpet, vil ikke kommentere Havnelid og Osarios uttalelser.

Til toppen