Santech til knes i SAP

Santechs logistikk fikk seg en alvorlig trøkk i februar da selskapet byttet over fra sitt gamle Multicase-system til et nytt SAP-basert system. Det som så ut som en temporær utfordring, viser seg å være et vedvarende problem. Kunder digi:data har snakket med melder om opptil flere dagers forsinkelser på leveringer fra den tidligere logistikkgiganten - som nå ser ut til å stå til knes i SAP-utfordringer.

Santechs logistikk fikk seg en alvorlig trøkk i februar da selskapet byttet over fra sitt gamle Multicase-system til et nytt SAP-basert system. Det som så ut som en temporær utfordring, viser seg å være et vedvarende problem. Kunder digi:data har snakket med melder om opptil flere dagers forsinkelser på leveringer fra den tidligere logistikkgiganten - som nå ser ut til å stå til knes i SAP-utfordringer.

Santech ASA ble grunnlagt og fant sin eksistens på grunn av selskapets evne til å få duppeditter inn og ut av huset - billig, effektivt, og ikke minst tidsmessig. Selskapet var viden kjent i Norge og Sverige som den suverent beste logistikkmaskinen i bransjen - inntil fusjonen med Micro Software Group (MSG). Vedvarende problemer med logistikken siden februar har slått kraftige sprekker i det imaget Santech møysommelig har bygget opp over nesten 10 år.

Litt bakgrunn

For halvannet år siden innførte MSG et SAP-basert system for å bedre sin logistikk, godt hjulpet av selskapet Win.HLP som ble kjøpt opp av MSG. Dette prosjektet tok sin tid, men etterhvert så det ut til at MSG hadde fått rimelig god orden på sin logistikk. Etter fusjonen mellom Santech og MSG ble det vedtatt at logistikken skulle samles i Sandefjord hos det tidligere Santech - som kjørte på et egetutviklet Multicase-basert system. Dette systemet hadde gitt Santech et kjempefortrinn innen logistikk, men i overgangen 1995-1996 var selskapet i ferd med å vokse ut av systemet.

Allerede innen fusjonen hadde Santech begynt arbeidet med å finne en ny plattform for logistikksystemet. I forbindelse med fusjonen med MSG måtte arbeidet naturligvis underordnes og koordineres med den organisatoriske samkjøringen - blant annet ble en tredjedel av stillingene i de to fusjonerte selskapene eliminert. I september 1996 vedtok ledelsen og styret i selskapet at det fusjonerte selskapet skulle kjøre sin logistikk på et SAP/3-basert system.

Hva skjer nå?

<</FONT>img src=../img/digi/anim/smgasp.gif align=center width=180 height=75 hspace=5 vspace=5 border=0>

Santech Micro Group, det fusjonerte selskapets lager og logistikk, ble kjørt fra Sandefjord på det tidligere Santechs Multicase-baserte system frem til begynnelsen av februar i år. Da ble det det nye systemet (SAP/3) igangkjørt med støtte fra Win.HLP, og da begynte også problemene. I midten av februar gikk selskapet ut med en børsmelding hvor det rapporterte om systemproblemer som resulterte i forsinkelser, feilsendinger og andre problemer. ../digidata/jk20020535.htm>I samtaler med digi:data i februar fortalte selskapet åpent om problemene, men mente at problemene var tilbakelagt. Nå viser det seg at problemene ikke var løst.

En rekke kunder digi:data har snakket med forteller om fortsatt problemer. Mens Santech har vært kjent for å levere samme dag (store kunder i Oslo-området) hvis man bestilte innen klokken 10 om morgenen og neste morgen hvis man bestilte innen klokken 16:00, tar det nå opptil flere dager å få en levering i henhold til endel av Santechs kunder.

Mange kunder, som i utgangspunktet er meget lojale overfor selskapet, vurderer å bytte leverandør, og man kan ikke annet enn undres over hva leveringssvikten gjør med omsetningen for selskapet i det inneværende kvartalet.

Allikevel tror jeg nok selskapet vil greie denne kneika. Selv om endel kunder nå går til konkurrentene, vil de komme tilbake når (og hvis!) selskapet får skikkelig dreisen på logistikken. Den oppgraderingen som selskapet er i ferd med å gjennomføre, vil gjøre Santech i stand til å takle fremtidig vekst. Kunder vi snakket med hadde nemlig ikke bare godord å si om de andre distributørenes logistikk.

På lang sikt vil nok Santech gjenta tronen som logistikk-konge, men foreløpig står de til knes i SAP.

Til toppen