SAP bekrefter sterke tall

Gjennombrudd for Hana i Norden, sier Jan Thorell.

SAP bekrefter sterke tall
– Når man sammenligner de nordiske landene, ser vi at det er Sverige som har størst appetitt på våre innovative IT-løsninger, sier SAPs nordensjef Jan Thorell. Bilde: SAP

For ti dager siden publiserte SAP foreløpige tall fra regnskapet for fjerde kvartal og for hele året 2013. I dag er de fullstendige tallene publisert.

Omsetningstallene offentliggjort 10. januar, bekreftes. Andre tall er nye: Driftsresultatet i fjerde kvartal 2013 er 1,81 milliarder euro, opp 7 prosent fra året før, opp 15 prosent korrigert for valutasvingninger. Resultat etter skatt er opp 12 prosent til 1,32 milliarder euro. SAP har nærmere 66 600 ansatte, 3 prosent mer enn for et år siden.

I en egen pressemelding forteller SAPs nordensjef Jan Thorell om et gjennombrudd for i-minne-løsningen Hana, med nesten dobling fra 2012 til 2013. Innen mobilitet økte omsetningen med 18 prosent.

– Virksomheter tar virkelig grep om potensialet som ligger i mobil produktivitet, og jobber for å gjøre viktig forretningsinformasjon tilgjengelig på mobile plattformer, sier Thorell.

Thorell sier videre at nordiske virksomheter ligger «litt bak forventet bruk av løsninger i nettskyen». Samtidig konstaterer han hos SAP-kunder «en tydelig dreining mot sky-baserte løsninger, særlig innen HR, leverandørstyring og kunde- og salgsorganisering».

Les mer om: