SAP er en livstidsdom

- Hovedfordelen med SAP er at det er en ensrettende tvangstrøye som tvinger deg til velgjørende disiplin, sier den verdenskjente amerikanske konsulenten Michael Hammer.

- Hovedfordelen med SAP er at det er en ensrettende tvangstrøye som tvinger deg til velgjørende disiplin, sier den verdenskjente amerikanske konsulenten Michael Hammer.

Siden 1990 har Hammer drevet sitt eget utrednings- og lederopplæringsfirma, Hammer and Company. Firmaet retter sitt arbeid hovedsakelig mot et konsortium kjent som Phoenix. Her deltar konsulentselskaper som Anderson og Deloitte, IT-selskaper som Hewlett-Packard og IBM, og en rekke andre store nordamerikanske aktører.

Foredraget Hammer holdt på SAPs private messe - også kjent som brukerkonferanse - skulle forklare både at det er mulig å bruke SAPs forvaltningssystem R/3 til å tjene penger, og gi noen tips om hvordan.

Foredraget hadde den pussige undertittelen: "I Leonid Kravtsjuks fotspor". Årsaken er denne: Leonid Kravtsjuk, tidligere president i Ukraina, skulle holde en visjonær tale. Den startet omtrent slik: "Ukraina står ved avgrunnens rand. Men nå skal vi ta et stort skritt framover." Mange som setter i gang med SAP, aner ikke hva de er i ferd med å gjøre, og følger derfor i Kravtsjuks fotspor. I stedet for å tjene på investeringen, taper de.

Hammer mener det skyldes at bedrifter kjøper R/3 på feil grunnlag, enten på grunn av år 2000, eller for å få et mer effektivt IT-system, målt i besparelser knyttet til maskin- og programvare.

- Er det motivet ditt, kan du like godt la være, sier Hammer. - Poenget med SAP er ikke informasjonsteknologi, men i en ny og bedre måte å organisere bedriften på. SAP river ned vanntette skott mellom avdelingene og påtvinger alle en felles disiplin. SAP bryter opp to hundre år gamle forestillinger om hvordan bedrifter skal drives, og tvinger deg til å tenke i form av felles prosesser. Det er feil å kalle SAP et integrert system. I virkeligheten er det et integrerende system.

Hammer beskriver tradisjonell bedriftsorganisering i avdelinger som service, regnskap, distribusjon og produksjon, som en rekke uinntakelige middelalderborger der det brukes katapulter for å slenge arbeid til hverandre.

- Denne organiseringen straffer kunden. Når IT kom inn i bildet, ble borgene automatisert, men man beholdt katapultene. Kunder som henvender seg til "feil" avdeling får høre at "dette er ikke mitt bord". SAP avskaffer borgene og katapultene, innfører broer mellom avdelingene, og tvinger alle til å stå ansvarlige overfor kunden.

I likhet med mange andre her på Sapphire, legger Hammer vekt på at ikke noe ERP-system er lagt opp en gang for alle. Med det riktige perspektivet fra starten av, kan man begrense eller unngå helt problemer i startfasen. Men straks systemet begynner å levere informasjon om hvordan det faktisk står til med bedriften - ifølge Hammer kommer det som et sjokk for mange at det virkelig er så ille - må disse opplysningene pløyes tilbake i en evigvarende forbedringsprosess.

- Du installerer systemet, og tvinges til å integrere prosesser gjennom hele bedriften. Dette sprer seg fra regnskap og produksjon, til salg, markedsføring og kundebehandling. Du nytter ERP til å bedre den strategiske avgjørelsesprosessen. Med de nyeste utvidelsene som SAP har kunngjort her på Sapphire, kan du gå videre og integrere med andre bedrifter. Det betyr ikke annet enn at du samvirker med dem som om dere tilhørte det samme selskapet.

Hammer understreker til slutt at SAP er ikke et IT-prosjekt, det er en plattform for å endre bedriften.

- SAP-implementering er en dom på livstid. Fordelene kommer over tid.

Til toppen