SAP kapret halve bruttoøkningen

En oversikt over ERP-markedet som den svenske leverandøren IFS har lagt fram, viser at SAP kapret halve bruttoøkningen i første halvår og at to selskaper tapte stort: Baan og SSA.

En oversikt over ERP-markedet som den svenske leverandøren IFS har lagt fram, viser at SAP kapret halve bruttoøkningen i første halvår og at to selskaper tapte stort: Baan og SSA.

Ledelsen i IFS har fått analyseselskapet Plant-Wide Research til å lage en oversikt over verdens 15 største selskaper innen forretningssystemer eller ERP (enterprise resource planning). Tallene bygger dels på offentlig kjente regnskap, dels på anslag. Alle tall er i tusen dollar. Da ledelsen i IFS la fram tallene i forbindelse med kunngjøringen om emisjonen som skal finansiere oppkjøpet av EMS (se egen artikkel), var selskapene rangert etter relativ vekst. I tabellen nedenfor er de rangert etter bruttovekst.

selskap omsetning første halvår 1999 relativ vekst i forhold til første halvår 1998 brutto vekst
SAP 2 495,0 17 % 362,5
Oracle Applications 1 316,6 23 % 246,2
JBA Software Products 258,9 31 % 61,3
IFS 109,7 75 % 47,0
J. D. Edwards 473,2 11 % 46,9
Intentia 181,8 33 % 45,1
QAD 112,4 21 % 19,5
PeopleSoft 617,4 3 % 18,0
Symix Systems 69,0 23 % 12,9
Infinium Software 60,5 7 % 4,0
Mapics 62,2 2 % 1,2
Epicor 132,2 -6 % -8,4
Baan 348,6 -14 % -56,7
SSA 146,0 -29 % -59,6
sum 6 383,5 13 % 739,7

Kommentarene rundt ERP-markedet den siste tiden har ofte gått ut på at det stagnerer på grunn av investeringsvegringen knyttet til år 2000. En markedsvekst på 13 prosent kan kanskje bekrefte det.

I relative termer er det klart at IFS har gjort det stort. Men dette gir likevel ikke det helt store utslaget på bruttosiden. Det påfallende her er spriket mellom de fem største selskapene. De to største, SAP og Oracle, vokser prosentvis langt mer enn markedet, og står tilsammen for henholdsvis 49 prosent og 33 prosent av den samlede bruttoveksten. De tre nest største selskapene, PeopleSoft, J. D. Edwards og Baan, taper markedsandeler, og nedgangen i omsetningen til den som gjør det dårligst, Baan, er større enn veksten til IFS. Hos de mindre selskapene går det et skarpt skille mellom de som øker sin markedsandel (JBA, Intentia, QAD, IFS og Symix) og de som taper (SSA, Epicor, Mapics og Infinium).

Utviklingen i ERP-markedet domineres med andre ord av at de to store blir stadig mer suverene. De beste blant de små vokser svært raskt. Men om IFS og SAP fortsetter å vokse med henholdsvis 75 og 17 prosent, vil SAP beholde forspranget til 2006, og det må betraktes som en uoverskuelig framtid.

Til toppen