SAP kjøper analyse i nettskyen

KXEN har varemerket «Predictive Cloud».

SAP kjøper analyse i nettskyen
Oppkjøpet styrker SAP innen Big Data

«Big Data» handler vel så mye om å spå framtiden som om å forstå fortiden og påvirke nåtiden. Det er trolig motivet bak SAPs kjøp av KXEN, en leverandør av verktøy for framtidsanalyse – «predictive analyses» – levert gjennom nettskyen.

SAP sier de vil kombinere KXEN med sine øvrige analytiske verktøy, blant annet HANA-plattformen.

KXEN-verktøyene beskrives som spesielt egnet til bruk av innsiktsfulle ledere og analytikere, uten krav til avansert datafaglig kompetanse. Poenget er å kunne se hva framtiden ser ut til å bringe, og så ta tiltak på grunnlag av det.

KXEN vil også innarbeides SAP-produkter for lokal installasjon.

Blant HANA-applikasjoner som kan ventes å få utvidet funksjonalitet gjennom KXEN nevnes Fraud Management (Svindelkontroll), Smart Meter Analytics og 360 Customer.

KXEN har hovedkvarter i San Francisco og kontorer i Paris og London. Hovedproduktet er InfiniteInsight.

Les mer om: