SAP lanserer «Facebook for bedrifter»

Organiserer salgsarbeid etter modell av hvordan Facebook organiserer privatlivet.

SAP SalesOnDemand presenteres som et verktøy for selgeren selv. Egenskapene lar brukeren arbeide mot sitt profesjonelle nettverk på samme måte som Facebook kan brukes til å organisere privatlivet. I tillegg til sosiale egenskaper, gir det også tilgang til nødvendig bakgrunnsinformasjon for alt salgsarbeid. Skjermbildet ovenfor er fra hovedfanen «Accounts». Andre hovedfaner er «Feed» (meldinger, oppdateringer, påminnelser og så videre), kontakter, ledetråder, muligheter, konkurrenter, aktiviteter, analyse, ansatte og «meg selv».
SAP SalesOnDemand presenteres som et verktøy for selgeren selv. Egenskapene lar brukeren arbeide mot sitt profesjonelle nettverk på samme måte som Facebook kan brukes til å organisere privatlivet. I tillegg til sosiale egenskaper, gir det også tilgang til nødvendig bakgrunnsinformasjon for alt salgsarbeid. Skjermbildet ovenfor er fra hovedfanen «Accounts». Andre hovedfaner er «Feed» (meldinger, oppdateringer, påminnelser og så videre), kontakter, ledetråder, muligheter, konkurrenter, aktiviteter, analyse, ansatte og «meg selv».

Organiserer salgsarbeid etter modell av hvordan Facebook organiserer privatlivet.

I forbindelse med åpningen av den tyske IT-messen CeBIT i Hannover i går, lanserte SAP sitt nye nettskybaserte salgsverktøy «Sales OnDemand». Under lanseringen falt karakteristikken «Facebook for bedrifter». Det virker riktigere å snakke om et salgsverktøy som også støtter opp om den sosiale delen av selgerens arbeidsdag.

SAP gjør et poeng av at verktøyet er lagt med tanke på å støtte selve salgsarbeidet, i motsetning til primært å være et ledelsesverktøy.

Det leveres gjennom en nettleser: Visningene legger seg selv til rette for klienten som brukes i øyeblikket, om det er pc, nettbrett eller mobiltelefon. Selgere er, som kjent, ofte på farten, og de bør ha de samme mulighetene til å kommunisere og holde seg à jour uavhengig av hvor jobben må gjøres.

SAP Sales OnDemand er laget med tanke på bruk også i mobile klienter, her Apples nettbrett iPad.
SAP Sales OnDemand er laget med tanke på bruk også i mobile klienter, her Apples nettbrett iPad.

Tre egenskaper ved verktøyet står sentralt:

  • Det skal være grunnlaget for samhandling med individer og grupper i selgerens utvidede profesjonelle nettverk. Det er her det sosiale kommer inn: Verktøyet samler opp alle typer meldinger og kommunikasjonsmåter, fanger opp relevante oppdateringer i bedriftens helhetlige informasjonssystem, og tilbyr ulike måter å vise denne informasjonen på. Er man i hovedfanen «Accounts» og har åpnet en bestemt kunde, har man tilgang ikke bare til økonomiske og salgsdata omkring kunden. Man vil også varsles om relevante oppdateringer om kunden fra bedriftens ERP-system, og man vil se meldinger fra personer i ens eget nettverk som man har haket av som relevant for denne kunden. Uten å forlate kundesiden vil man også kunne sende meldinger til disse personene, og se på meldingshistorikk.
  • Verktøyet skal sikre tilgang til, og varsling om, all relevant og tidsmessig informasjon knyttet til salgsarbeidet. Integrasjon mot ERP er selvsagt. Funksjonen «Feeds» innebærer at man også kan sikre seg varsler fra uavhengige og eksterne kilder. Samarbeider man spesielt med en ekstern partner om en lead, kan denne funksjonen brukes til å følge med på hva denne partneren drivere med.
  • Verktøyet skal bidra til å akselerere salgsprosessen, slik at man så fort som mulig kan legge alt til rette for å inngå selve avtalen.
Brukergrensesnittet for hovedfanen Feed viser inspirasjonen fra Twitter og Facebook. Merk den automatisk genererte meldingen fra Customer Support som har oppdatert adresseopplysninger for kunden Bluedrive. Feed-funksjonen gjør det mulig å abonnere på oppdateringer fra fritt valgte interne og eksterne kilder.
Brukergrensesnittet for hovedfanen Feed viser inspirasjonen fra Twitter og Facebook. Merk den automatisk genererte meldingen fra Customer Support som har oppdatert adresseopplysninger for kunden Bluedrive. Feed-funksjonen gjør det mulig å abonnere på oppdateringer fra fritt valgte interne og eksterne kilder.

I forhold til et fullverdig CRM-verktøy, skal Sales OnDemand tilby de 20 prosent av funksjonene som selgere har mest behov for, heter det.

Observatører sammenlikner Sales OnDemand med Chatter, et verktøy fra Salesforce.com som er gratis for alle Salesforce.com-brukere, og som gjør det mulig å opprette grupper som kommuniserer med hverandre over sikrede forbindelser.

Noe av det spesielle ved Sales OnDemand er at det ikke fordrer en rekke andre SAP-løsninger i bedriften, selv om det drar nytte av denne integreringen. SAP opplyser at de vil følge denne modellen også i kommende verktøy som distribueres gjennom nettskyen. De nevner spesielt OnDemand-verktøy for henholdsvis reiseutlegg og personal, som begge skal lanseres innen tidlig 2012.

Sales OnDemand skal gjøres tilgjengelig for markedet i løpet av andre kvartal i år. Prisen – månedsabonnent per bruker – er ikke oppgitt, men SAP lover at den skal være konkurransedyktig.

Til toppen