SAP Norge fjernstyres fra Danmark

I motsetning til konkurrentene, har ikke SAP Norge en norsk ledergruppe. Sjefene er stort sett danske.

SAP Norge fjernstyres fra Danmark

I motsetning til konkurrentene, har ikke SAP Norge en norsk ledergruppe. Sjefene er stort sett danske.

I februar 2006 hoppet daværende administrerende direktør Øystein Jåtog-Rød i SAP Norge av og bygget opp sitt eget konsulentselskap, Pearl Consulting, i rakett-fart. Han var den siste norske sjefen for SAP Norge.

SAP Norge har 110 ansatte og har organisert seg i én region for Norden og Baltikum. Strategien er én region, en visjon og mange markeder.

Går man inn og ser på den norske ledergruppen, ser man at den i hovedsak består av dansker.

  • Administrerende direktør Henrik Rasmussen, sitter på hovedkontoret i København og er også styreformann for den nordiske ledergruppen. Han har ansvaret for driften i hele det nordiske og baltiske området i en regional organisasjon med 550 ansatte.
  • Økonomidirektør for Norden (CFO), Jørgen Bo Johansen. Sitter i København og er medlem av den nordiske ledergruppen.
  • HR-direktør for Norden, Maj Britt Andersen. Han sitter i København og er ansvarlig for strategisk planlegging, organisasjonsutvikling og tilpasning.
  • Direktør for felttjenester for Norden Henrik Hasselbalch. Sitter i København.

Dette er litt uvanlig. Andre internasjonale IT-giganter som for eksempel Oracle, Microsoft, IBM, HP og Dell opererer med en egen norsk ledelse.

- Det er ingen hemmelighet at vi har endret kurs og satser sterkere på partnere for å nå vårt mål om å vokse fra 70.000 til 100.000 kunder innen utgangen av 2010 , sier Tom Olberg, direktør for SAPs SMB-satsning i Norge.

SAP Norge opererer med lokale direktører for hvert sitt område som rapporterer til de nordiske lederne.

SAPs satsning innenfor SMB-segmentet er i hovedsak partnerbasert.

- Bare en håndfull av våre ressurser jobber med salg, forteller Olberg til digi.no.

SAP Norge har vokst fra seks til åtte SAP Business All-in-One partnere og den niende skal være på plass innen sommeren.

I Norden finnes det nå i alt 4.500 SAP-konsulenter i partnerkanalen, hvorav hele 700 startet i 2007. I tillegg har SAP 250 egne konsulenter. Partnere har behov for ytterligere 1000 konsulenter.

På partnersiden vil det være to produktlinjer som selges via forhandlerapparatet; SAP Business All-in-One mot mellomstore bedrifter og SAP Business One mot mindre bedrifter, et produkt som vil være i direkte konkurranse med Microsoft, Visma og Mamut.

På den minste SAP-løsningen har SAP Norge nå fem partnere. Den største veksten opplever SAP Norge mot mellomstore bedrifter.

På partnersiden vil det være to produktlinjer som selges via forhandlerapparatet; SAP «business all in one» mot mellomstore bedrifter og SAP «all in one» mot mindre bedrifter som vil være i direkte konkurranse med Visma og Mamut.

På den minste SAP-løsningen har SAP Norge nå fem partnere. Den største veksten opplever SAP Norge mot mellomstore bedrifter.

SAP tar høyde for Gartners spådom om prisfall på virksomhetskritiske løsninger. Mens man for noen år siden betalte 33.000–34.000 kroner i innkjøpspris for en fullverdig SAP-bruker, har prisen nå sunket til rundt 25.000 kroner.

Olberg påpeker at brukerprisen blir langt lavere for en bruker som kun trenger løsningen til begrensede formål som for eksempel å logge tid og fravær.

Til toppen