SAP Norge-sjef forsvinner

Sjef for ERP-kongen SAPs norske kontor, Thomas Langaard, slutter uten å ha noe annet å gå til.

Sjef for ERP-kongen SAPs norske kontor, Thomas Langaard, slutter uten å ha noe annet å gå til.

I felles forståelse forlater Thomas Langaard sin stilling som administrerende direktør i SAP Norge, uten at det ligger noen dramatikk i denne beslutningen. Langaard har arbeidet i SAP Norge i seks år.

Men Langaard har ikke noen ny jobb å gå til, men informasjonssjef Lotte M. Glad sier at avgangen er frivillig.

Langaard vil fortsette i SAP frem til og med 30. juni. Tiden frem til da vil Langaard være sysselsatt med den overordnede implementeringen av SAPs strategi, slik at man får en flytende overgang til den nye administrerende direktøren blir ansatt.

I denne mellomperioden vil Hilde Solegaard være daglig leder i SAP Norge, mens Kim Wiencken, som er Chief Operating Officer for SAP Nordic, vil inneha den formelle stillingen som administrerende direktør i SAP Norge; begge deler med umiddelbar virkning.

Til toppen