SAP og IBM i allianse for IT i varehandelen

IBM og SAP slår sammen sine løsninger for varehandelen, også med tanke på RFID.

IBM og SAP slår sammen sine løsninger for varehandelen, også med tanke på RFID.

På SAPs brukerkonferanse Sapphire i New Orleans vil IBM og SAP kunngjøre en omfattende teknologiallianse rettet mot IT-systemer for detaljvarehandelen.

Produktene som skal integreres, dreier seg om alt kjeder trenger for å effektivisere driften og styre ressurser, salgsprognoser, betalingssystemer og så videre. De omfatter blant annet SAP Retail Store, SAP for Retail, SAPs integrasjonsplattform NetWeaver, IBM Store Integration Framework and IBMs applikasjonstjener WebSphere. Dette skal gi felles SAP-IBM-løsninger for varehåndtering, kasseapparater, fordeling av personale, planlegging av vareutvalg, salgsprognoser og lagerstyring. Det vil også gi felles løsninger for bruk av RFID-brikker til å effektivisere varefordeling og lagerhold.

Partene lover at løsningene vil kunne implementeres trinnvis, og videreføre investeringer i eksisterende applikasjoner fra både IBM og SAP.

Integrasjonen skal gi brukerne fordeler innen reduserte kostnader og bedre evne til rask respons over endringer i marked og etterspørsel.

Til toppen