SAP og Microsoft diskuterte sammenslåing

SAP og Microsoft bekrefter at de diskuterte om de skulle slå seg sammen til ett selskap.

SAP og Microsoft bekrefter at de diskuterte om de skulle slå seg sammen til ett selskap.

På den første dagen av rettssaken i USA som skal avgjøre hvorvidt Oracle skal få lov til å kjøpe PeopleSoft, avslørte Oracles advokat at to av verdens største programvareselskaper, SAP og Microsoft, forhandlet seriøst om å slå seg sammen.

Oracle brukte dette som eksempel på hvilke endringer som er på gang innen IT-bransjen, og på hvor fåfengt det er av amerikanske myndigheter å vilkårlig definere markedet for deres oppkjøp av PeopleSoft til en tumleplass for kun tre aktører – Oracle, PeopleSoft og SAP. Oracle mener at i hvert fall Microsoft må regnes som aktør innen forretningssystemer for store bedrifter, og at oppkjøpet av PeopleSoft må oppfattes som et tillatelig trekk for å konsolidere en markedsposisjon.

Microsoft og SAP bekrefter at de seriøst har diskutert å slå sammen selskapene, men at samtalene ikke ført fram.

Oracle fikk vite om samtalene da de samlet materiale for å forberede rettssaken om oppkjøpet av PeopleSoft.

SAP sier de i over et år har ført samtaler med Microsoft om hvordan de to skal samarbeide. Det var Microsoft som brakte en mulig sammenslåing på banen seint i fjor. Microsoft bekrefter dette. Begge sier også at sammenslåingsdiskusjonen ble lagt på is tidlig i våres, og at det ikke er planer om å ta dem opp igjen. Microsoft viser blant annet til sammenslåingens kompleksitet. Man kom aldri så langt som til å lufte saken for europeiske eller amerikanske myndigheter.

Microsoft har en markedsverdi på 280 milliarder dollar, mot 50 milliarder dollar for SAP.

Microsoft og SAP konkurrerer stadig hardere innen forretningssystemer, der SAP prøver å nå nedover til de samme markedssegmentene som Microsoft tar sikte på å erobre, det vil si små og mellomstore bedrifter. Samtidig har de to et utstrakt samarbeid innen webtjenester («web services») og krysslisensierer teknologi.

    Les også:

Til toppen