SAP sakte men sikkert mot skyen

Opprettholder vekst i omsetning og overskudd, trass hodepiner i Asia.

SAP sakte men sikkert mot skyen
SAP lykkes i å fornye seg: Omsetningen i skyen er tredoblet, mens Hana øker med 21 prosent.

SAP har publisert sine tall for andre kvartal. Pressemelding, regnskap, presentasjon og kvartalsrapport er tilgjengelig på selskapets investorside: Second Quarter 2013 Results.

Disse dokumentene viser at nedgangen i salg av nye programvarelisenser – på 7 prosent til 982 millioner euro – mer enn kompenseres av en tredobling i inntekter fra nettskyen, til 159 millioner euro. Samlet sett økser programvareinntekter med 6 prosent til 3,32 milliarder euro.

SAP opplyser at Hana – «i-minne-teknologi» for samtidig kjøring av transaksjoner og analyse – står for en programvareomsetning på 102 millioner euro, opp 21 prosent fra andre kvartal i fjor. SAP regner med å øke årsomsetningen av Hana fra 392 millioner euro i 2012 til et sted mellom 650 og 700 millioner euro i 2013.

Et fall på 4 prosent innen tjenesteomsetning, til 744 millioner euro, reduserer veksten i SAPs samlede omsetning i andre kvartal til 4 prosent. Omsetningen er 4,06 milliarder euro, mot 3,90 milliarder euro i samme kvartal i fjor.

Driftsresultatet er opp 7 prosent til 988 millioner euro. Nettoresultat etter skatt er opp 10 prosent til 724 millioner euro.

SAP ser ut til å ha noen hodepiner i Asia.

Ifølge tallpresentasjonen faller programvareinntektene i Asia, inkludert Stillehavet og Japan, med 2 prosent. SAP forklarer at fallet er begrenset til Kina, Australia og Japan. I Kina er forklaringen at statsbedrifter har redusert sine IT-investeringer i tråd med oppbremsingen i landets økonomi. I Australia og Japan er forklaringen en generell svikt i IT-investeringer. I Japan faller SAPs omsetning med hele 25 prosent.

Les mer om: