SAP satser på «hybrid» CRM

SAP har utdypet sin satsing på CRM, der kunden kan velge mellom kjøring over web og installasjon lokalt.

SAP har utdypet sin satsing på CRM, der kunden kan velge mellom kjøring over web og installasjon lokalt.

SAP har lenge sagt at de vil tilby to typer CRM-løsninger, der kunden kan velge enten å installere applikasjonen på egne servere og drifte den lokalt, eller en løsning der applikasjonen kjøres hos SAP og leveres over web.

Poenget med dette er at brukergrensesnittet skal være mest mulig likt uansett valg, og at begge alternativene har samme arkitektur og datamodell. Det innebærer at en gitt implementasjon over web skal raskt kunne omgjøres til en implementasjon med lokal installasjon og drift.

Det første produktet som SAP leverte ut fra denne «hybride» modellen, var SAP Sales on-demand solution. I forrige uke, i forkant av den pågående kundesamlingen Sapphire i Orlando i Florida, ble SAP Marketing on-demand solution lansert.

På Sapphire ble SAP CRM 2006s kunngjort, som fullverdig CRM-suite etter hybrid modell, det vil si med valgfri implementering av de forskjellige modulene enten fra web eller lokalt, og der det er mulig å velge en blandet løsning.

SAP CRM 2006s inneholder samtidig forbedringer i forhold til forrige utgave. Den har webtjenestegrensesnitt mot omverden med tanke på integrasjon også mot ikke SAP-systemer. Brukergrensesnittet er bedre, og det er utarbeidet ferdige bransjespesifikke løsninger med tanke på raskere igangsetting. Ikke IT-kyndige brukere får tilgang til et verktøy som lar dem tilpasse grensesnitt og forretningsprosesser til egne behov.

I SAP-verden bruker man CRM mot kunder, det vil si for å selge, mens man bruker SRM («supplier relationship management») for å kjøpe, det vil si mot leverandører.

SAP har nettopp kjøpt et selskap, Frictionless Commerce, et britisk-amerikansk selskap med rundt 70 ansatte, som leverer en hybrid SRM-løsning. SAP sier de vil først og fremst satse på den web-leverte varianten av Frictionless Commerce, deretter integrere det med mySAP SRM, og gjøre dette siste produktet tilsvarende hybrid som SAP CRM.

    Les også:

Til toppen