JUSS OG SAMFUNN

SAP-seier mot Oracle i piratsak

Underkjennelse av piratdom kan gi ny praksis for behandling av brudd på opphavsrett.

Det har skjedd en overraskende utvikling i den såkalte TomorrowNow-saken mellom Oracle og SAP, der SAP ble dømt som historiens største pirat i november i fjor, og slo tilbake i februar med et kraftig reduksjon i erstatningskravet på 1,3 milliarder dollar.

I går fikk SAP medhold i en føderal domstol. Dommeren avga en kjennelse der det heter at erstatningsbeløpet var «grovt i overkant» – det samme uttrykket («grossly excessive») som SAP benyttet i sin klage – og ikke sto i forhold til bevismaterialet som ble lagt fram under rettssaken.

Dommeren reduserer erstatningsbeløpet til 272 millioner dollar. SAP, som ikke bestrider at deres tidligere datterselskap TomorrowNow brøt loven, mener Oracle har krav på 40 millioner dollar, på grunnlag av et anslag over den faktiske skaden de er påført.

Da SAP klaget på erstatningsbeløpet, kontret Oracle ved å heve sitt erstatningskrav til 1,8 milliarder dollar.

Kjennelsen som fastsetter erstatningen til 272 millioner dollar vil bli stående med mindre en av partene forlanger ny rettssak. Kjennelsen legger også et viktig premiss for en eventuell ny rettssak: Erstatningsbeløpet må beregnes med utgangspunkt i anslag over Oracles tap og SAPs gevinst som følge av den ulovlige lisenshåndteringen i regi av TomorrowNow.

Det innebærer at Oracle ikke har mulighet med å vinne fram med et krav om at erstatningsbeløpet skal beregnes med utgangspunkt i prinsippet som juryen la til grunn under rettssaken i november.

Da ble erstatningsbeløpet beregnet på grunnlag av hva det ville ha kostet SAP å kjøpe de krenkede lisensene på lovlig vis. SAP mener dette grunnlaget er absurd, fordi Oracle ville aldri solgt lisensene til SAP. Kjennelsen i går slutter seg til dette synet.

Kjennelsen kan danne presedens for andre saker om piratkopiering, ikke bare av bedriftsprogramvare.

Rettighetshavere liker å beregne sine tap med utgangspunkt i hva piratene ville betalt dersom de hadde kjøpt varene i butikk. Det er slik piratjegerne i Business Software Alliance legger opp sine beregninger over hvor mye de taper på grunn av piratkopiering, og film- og musikkbransjen gjør det på samme vis.

Motstanderne av denne praksisen har pekt på at piratkopierere ville hatt langt mindre musikk og film i sine samlinger dersom de hadde måttet betale for alt de laster ned ulovlig. De peker også på undersøkelser som viser at det aller meste av musikken som lastes ned ulovlig, aldri blir lyttet til. Rettighetshavernes faktiske tap er følgelig langt mindre enn antall nedlastede spor ganget med gjennomsnittspris per spor i butikk.

Ved i stedet å legge som premiss at erstatningsbeløpet må bygge på faktisk tap og faktisk gevinst hos hver av partene – hva Oracle virkelig mistet av omsetning og hva SAP virkelig tjente på lisensbruddene i TomorrowNow – kan kjennelsen bane vei for en mer jordnær juridisk behandling av brudd på opphavsrett i amerikanske rettssaler.

Oracle gir ikke akkurat inntrykk av å ville gi seg. Selskapets første reaksjon på gårsdagens kjennelse lyder slik: «Vi tror juryen gjorde det rette, og vi kommer til å søke det fulle erstatningsbeløpet vi mener Oracle har krav på.»

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.