SAP skuffer og reduserer årsutsikten

Kvartalstallene er dårligere enn ventet, selv om nedbemanningen gir bedre marginer.

SAP skuffer og reduserer årsutsikten

Kvartalstallene er dårligere enn ventet, selv om nedbemanningen gir bedre marginer.

SAP kunngjorde i dag sitt regnskap for tredje kvartal. Sammenliknet med samme kvartal i fjor er omsetningen redusert med 9 prosent til 2,51 milliarder euro, lavere enn analytikernes forventning på 2,6 milliarder euro.

Selskapet ser ingen bedring på kort sikt, og reduserer sin prognose for omsetningen for hele året 2009.

Den forrige prognosen lød på 4 til 6 prosent lavere omsetning enn i 2008, den nye anslår nedgangen til mellom 6 og 8 prosent. I 2008 omsatte SAP for 8,62 milliarder euro.

Nedbemanningen på 3 732 årsverk, av 51 536 ved utgangen av tredje kvartal i fjor, og andre kutt har bidratt til å redusere driftskostnadene med 11 prosent. Det gjør at driftsresultatet havner på 606 millioner euro, 1 prosent dårligere enn i fjor, mens nettoresultatet er bedret med 12 prosent, til 435 millioner euro.

SAP tror driftsmarginen vil fortsette å bedres, slik at omsetningssvikten ikke slår ut i tilsvarende redusert inntjening.

Regnskapet har to hovedinntektsposter: Salg av programvarelisenser, og salg av relaterte tjenester. I tredje kvartal falt lisenssalget med 31 prosent til 525 millioner euro, mens tjenestesalget falt 3 prosent til 1,94 milliarder euro. For de tre første kvartalene i 2009 under ett er lisenssalget 35 prosent lavere enn i tilsvarende periode i fjor: Fallet på 31 prosent i tredje kvartal kan følgelig tolkes som et tegn på at den negative veksten kan være i ferd med å flate ut.

Toppsjef Leo Apotheker sier at markedet ennå ikke er tilbake til det normale, og at kundene er svært forsiktige med å investere. Han legger til at verden er uforutsigbar og at man må vise tålmodighet før man kan få øye på en bedring.

Mens Microsoft og Intel nylig har levert tall i overkant av analytikernes forventninger, har SAP følge av erkerival Oracle når de skuffer dem.

Geografisk sett opplever SAP størst tilbakegang i hjemmemarkedet Tyskland (omsetning ned 15 prosent til 481 millioner euro), i Japan (ned 15 prosent til 102 millioner euro) og i USA (ned 12 prosent til 628 millioner euro).

    Les også:

Til toppen