SAP skyter fart i skyen

Men trår feil i Asia.

SAP skyter fart i skyen
SAPs to likestilte toppsjefer, Jim Hagemann Snabe og Bill McDermott, tror problemene i Asia vil løses raskt nok til ikke å innvirke negativt på inneværende kvartal. Bilde: SAP

I likhet med andre store IT-selskaper, er det svakhetstegn også i SAP-tallene for første kvartal. Analytikere sier til Financial Times og Bloomberg at svakhetene i SAPs første kvartal ikke må overdrives, og at man ikke kan snakke om en ny trend for den mektige leverandøren av forretningsløsninger.

Sammenliknet med første kvartal i fjor økte omsetningen med 7 prosent til 3,6 milliarder euro. Samtidig økte driftsutgiftene, blant annet på grunn av 5000 flere ansatte, med 9 prosent til 2,96 milliarder euro. Driftsresultat økte følgelig med 2 prosent til 646 millioner euro. Regnskapsfinurligheter gjør at bunnlinjen trekkes 17 prosent opp, til 520 millioner euro, etter skatt.

Det største svakhetstegnet er at salget av nye programvarelisenser øker med kun 3 prosent, til 657 millioner euro. Denne posten økte med 9 prosent i forrige kvartal. Medianforventningen blant analytikere var 726 millioner euro. Også driftsresultatet var i underkant av forventningene.

SAP forklarer at selskapet hadde problemer med å sluttforhandle store kontrakter i Asia- og Stillehav-regionen.

Jim Hagemann Snabe, den ene av SAPs to likestilte toppsjefer, forklarte at de har hatt lokale lederproblemer i noen av landene i Asia- og Stillehav-regionen. Han regner med at problemene kan løses slik at de ikke får negative følger for inneværende kvartal. Han regner fortsatt Asia, deriblant Kina som står for 16 prosent av SAPs samlede omsetning, som det mest lovende området for videre vekst.

Salget av skytjenester er derimot mangedoblet, fra 29 millioner euro til 137 millioner euro. Samlet sett sto lisenssalg og skyabonnementer for en omsetning på 794 millioner euro, en økning på 19 prosent. Supportomsetningen økte med 11 prosent til 2,9 milliarder euro.

Snabe sa at nettskytjenester og webbaserte løsninger til sammen vokste med 25 prosent, korrigert for valutasvingninger, og oppfordret analytikerne til å trekke sammenlikningen med Oracle som i samme periode opplevde kun 2 prosent vekst i dette segmentet.

Les mer om: