SAP-spesialister tjener svært ulikt

Global undersøkelse gir tips om hva som skal til for å få mer i lønn.

SAP-spesialister tjener svært ulikt
SAP-spesialister mer enn dobler lønnen etter ti år i jobben. Bilde: Reto Klar

ERP-selskapet Panaya har offentliggjort en undersøkelse over inntektene til SAP-eksperter verden over i 2012: 2013 SAP Salary Report.

Rapporten bygger på materiale samlet inn i januar 2013 fra 1420 eksperter og spesialister på SAP. Flertallet, 68 prosent, arbeider i selskaper som står for sin egen SAP-implementasjon (kalt «SAP-kunder» i undersøkelse). 29 prosent arbeider for selskaper spesialisert på å hjelpe andre implementere SAP («SAP-integratorer»). Respondentene er fordelt på store og mellomstore selskaper, og på de geografiske områdene Nord-Amerika, Latin Amerika, Europa, Midtøsten/Afrika, og Asia/Stillehavet. 39 prosent av respondentene er fra Europa, 31 prosent fra Nord-Amerika.

Median årsinntekt (lønn, bonus og andre tillegg) for SAP-folk i kundekategorien er 11 prosent høyere enn for SAP-folk i integratorkategorien: 96 100 dollar mot 86 400 dollar.

Det geografiske spriket er større. Median inntekten er 110 000 dollar i Nord-Amerika, 100 000 dollar i Europa, og 61 000 dollar i Latin Amerika. (Geografi avgjøres ikke av arbeidsplassen, men av hvor arbeidsgiverens hovedkontor befinner seg.)

Median årsinntekt for SAP-spesialister, etter hvor arbeidsgiverens hovedkvarter ligger.
Median årsinntekt for SAP-spesialister, etter hvor arbeidsgiverens hovedkvarter ligger. Bilde: Panaya

Hos integratorer tjener SAP-folk grovt sett mer jo mindre bedriften er, målt i omsetning.

Samtidig er det store sprik. Median årsinntekt i SAP-integrator med årsomsetning under 500 millioner dollar er 94 750 dollar. Der årsomsetningen er over 10 milliarder dollar er median årsinntekt 80 500 dollar. Men for integratorer med omsetning fra 500 millioner til én milliard dollar er median inntekten nede i 67 500 dollar.

I kundekategorien er tendensen motsatt: Der omsetningen er under 500 millioner dollar er SAP-spesialistenes median inntekt 85 025 dollar. Deretter øker den jevnt med selskapets omsetning, og kommer opp i 114 000 dollar når omsetningen passerer 10 milliarder dollar.

Bransjen som SAP-spesialister arbeider i, har mye å si for årsinntekten.

Median inntekten er størst innen luftfart og forsvar (126 000 dollar), helse og omsorg (110 700 dollar) og finans (110 000 dollar). Høyteknologi står midt på treet, med 95 000 dollar. Offentlig sektor og utdanning (87 750 dollar), logistikk og transport (86 400 dollar), og kommunikasjon (80 000 dollar) står nederst på listen.

Faktoren som gir de største inntektsforskjellene er erfaring.

SAP-spesialister med minst ti års erfaring har en median inntekt på 120 000 dollar, over det dobbelte av dem med 1 til 3 års erfaring. De havner på 53 500 dollar. Deretter stiger det raskt: 4 til 6 års erfaring gir en median inntekt på 77 000 dollar, 7 til 10 års erfaring gir en median inntekt på 88 000 dollar.

Median årsinntekt for SAP-spesialister, etter erfaring.
Median årsinntekt for SAP-spesialister, etter erfaring. Bilde: Panaya

19 prosent av respondentene var kvinner.

Andelen kvinner synker oppover i hierarkiet. Kvinner med liten erfaring tjener bedre enn menn. I kategoriene med mest erfaring er det motsatt.

Median årsinntekt for SAP-spesialister, etter kjønn og erfaring.
Median årsinntekt for SAP-spesialister, etter kjønn og erfaring. Bilde: Panaya

Utdanning ser ut til å spille en forholdsvis beskjeden rolle, med ett unntak: SAP-spesialister med doktorgrad har en median inntekt på 121 500 dollar. Det er 21 prosent mer enn for dem med master (100 000 dollar) og 34 prosent mer enn for dem med bachelor (90 000 dollar).

I tillegg til å oppgi lønn, bonus og andre tillegg, ble respondentene bedt om å oppgi sine anbefalinger til hva SAP-spesialister bør gjøre for å klatre opp inntektsstigen.

Den viktigste anbefalingen er å fortsette å lære og å forbedre ferdigheter, spesielt innen denne prioriterte listen: prosjektstyring, forretningsfunksjoner, analyse og kommunikasjon.

Mer spesifikke teknologiferdigheter som anbefales er applikasjonsutvikling til mobil, visualisering og nettsky/virtualisering.

Les mer om: