SAP strutter av optimisme

Regnskapet til SAP vitner om vekst i markedsandel og resultat, og utsiktene er svært lyse.

Regnskapet til SAP vitner om vekst i markedsandel og resultat, og utsiktene er svært lyse.

SAP har lagt fram sine tall for fjerde kvartal og for hele året 2004. Selv om selskapet skades av den fallende dollarkursen, i motsetning til de amerikanske konkurrentene, viser tallene solid vekst. Toppsjef Henning Kagermann tror på fortsatt tosifret vekst i 2005.

Fjerde kvartal
I fjerde kvartal 2004 økte omsetningen med åtte prosent i forhold til samme kvartal 2003, fra 2,2 milliarder euro til 2,4 milliarder. Korrigert for fallende dollarkurs er veksten 12 prosent.

Programvareomsetningen økte også med åtte prosent, fra 931 millioner euro til 1,0 milliarder. Med valutakursjustering er dette 11 prosent.

Ddriftsresultatet økte med 24 prosent til 833 millioner euro, mens resultatet økte med 29 prosent til 542 millioner euro, tilsvarende 1,74 euro per aksje.

Hele 2004
Årsomsetningen økte med 7 prosent, det vil si fra 7,0 milliarder euro i 2003 til 7,5 milliarder i 2004. Valutakursjustert er veksten 10 prosent. Programvareomsetningen økte med 10 prosent til 2,4 milliarder dollar. Med justert valutakurs er veksten 13 prosent.

Driftsresultatet økte med 17 prosent til 2,0 milliarder euro, mens resultatet økte med 22 prosent til 1,3 milliarder euro, tilsvarende 4,22 euro per aksje.

Vekst i markedsandel
SAP har en egen modell for å beregne markedsandeler. I første kvartal i fjor ble denne modellen endret, ved at i2 Technologies ikke lenger er definert som konkurrent, men er erstattet av Microsoft. Det innebærer at SAP definerer totalmarkedet som summen av sin egen programvareomsetning, Microsofts omsetning av forretningsapplikasjoner, Oracles omsetning av forretningsapplikasjoner, og programvareomsetningen til PeopleSoft og Siebel, det hele målt i dollar.

Etter denne modellen var SAPs markedsandel 53 prosent i fjerde kvartal 2003, 56 prosent i tredje kvartal 2004 og 57 prosent i fjerde kvartal 2004. Andelsveksten på årsbasis blir dermed fire prosentpoeng.

Med den samme modellen begrenset til omsetningen i USA, beregner SAP sin andel av det amerikanske markedet til 32 prosent i fjerde kvartal 2003, 37 prosent i tredje kvartal 2004 og 38 prosent i fjerde kvartal 2004. Det gir en andelsvekst på årsbasis på seks prosentpoeng.

IT som konkurransefaktor
Toppsjef Henning Kagermann mener det gode resultatet skyldes både interne faktorer i SAP og modenhet i markedet. Han mener kundene nå skjønner bedre hvordan de skal bruke IT til å utvikle og iverksette nye forretningsmodeller, framfor bare å bruke teknologien til å redusere kostnader.

Kagermann framhever SAP NetWeaver og mySAP ERP, sistnevnte som første applikasjon basert på selskapets Enterprise Services Architecture.

Gode utsikter
SAP tror programvareomsetningen i 2005 vil være 10 til 12 prosent høyere enn i 2004. Resultatet per aksje forutsettes å havne i intervallet 4,70 til 4,80 euro per aksje når man ser bort fra ekstraordinære kostnader. Prognosen forutsetter at dollaren holder seg i en kurs på 1,30 per euro.

    Les også:

Til toppen