SAP suveren inn vesteuropeisk ERP

SAP har en klar ledelse innen bransjeorientert ERP i Vest-Europa, viser en analyse fra IDC.

SAP har en klar ledelse innen bransjeorientert ERP i Vest-Europa, viser en analyse fra IDC.

Analyseselskapet IDC har lagt ut til salg undersøkelsen Western Europe ERP Applications Vertical Competitive Analysis 2004. Undersøkelsen tar for seg ERP-systemer (forretningssystemer – «enterprise resource planning») fordelt på ti ledende bransjer, blant dem det offentlige, finansielle tjenester, helse og utdanning. I alle disse sektorene kommer SAP ut som suveren markedsleder, mens Oracle og PeopleSoft kommer på andre og tredje plass.

IDC definerer ERP-applikasjoner som integrerte suiter med minst en blanding av regnskap, lagerbeholdning og prosessering av salg eller innkjøpsordre.

Undersøkelsen tar nærmere for seg fem store europeiske land: Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Italia og Spania. Oracle kommer foran SAP i noen segmenter i Storbritannia og Frankrike, mens PeopleSoft leder en sektor i Frankrike. I de øvrige landene leder SAP suverent over alt, og i Tyskland er SAP helt dominerende.

IDC venter at ERP-systemer vil bli mer spesialisert per industri, og at lokalt språk vil spille en stadig større rolle etter hvert som de vinner fram blant mellomstore bedrifter.

SAP investerer med tanke på vekst i sektorer som de mener er underdekket, det vil si særlig utenfor industrien: finansielle tjenester, offentlig sektor og detalj handelen. IDC mener Oracle og PeopleSoft står overfor et vanskelig valg når de skal finne ut hvilke sektorer de vil satse på, og i hvilke europeiske land. Analytiker Bo Lykkegaard tror kanalpartnere vil spille en nøkkelrolle i ERP-kjempenes videre kamp om markedsandeler.

I en mer generell undersøkelse som kom i august, Western Europe ERP Applications, 2004-2008 Forecast, anslo IDC det samlede vesteuropeiske markedet for ERP-applikasjoner til 6,7 milliarder dollar i 2003, 7 prosent mindre (målt i euro) enn året før. 2004 var da ventet å være et «langsomt» år, mens 2005 skulle innlede en periode med større vekst. Dette skulle gjelde spesielt innen offentlig sektor og i tjenester. Veksten skulle komme særlig innen vertikaliserte ERP-applikasjoner, innen bank, forsikring, offentlig forvaltning og helse.

Poenget med SAPs dominans og utfordrernes vanskelige valg ble poengtert i IDC-rapporten Western European ERP Applications Competitive Analysis, 2004 fra september. Denne rapporten går gjennom hvert enkelt land og hver enkel leverandør. Lykkegaards konklusjon i denne rapporten var at leverandørene må revurdere hvor og hvordan de vil satse.

– For hvert atskilt markedssegment må leverandøren enten utmerke seg eller trekke seg. I dag er SAP den eneste leverandøren som kan opprettholde fortjenesten over et bredt spektrum av bransjer og land. Alle andre leverandører må ta tøffe tak med tanke på hva de skal fokusere på og hvor de skal vokse, skrev Lykkegaard.

    Les også:

Til toppen