SAP tar markedsandeler fra Oracle

Mangedoblet omsetning innen mobil, nettskyen og Hana.

SAP tar markedsandeler fra Oracle
SAPs sidestilte toppsjefer Jim Hagemann Snabe (t.v.) og Bill McDermott framhever vellykket satsing på nettskyen, Hana og mobile løsninger. Bilde: SAP

SAP økte omsetningen med 17 prosent fra tredje kvartal i fjor til tredje kvartal i år, til 3,95 milliarder euro. Salget av programvarelisenser økte også med 17 prosent, og havnet over en milliard euro for første gang, nærmere bestemt 1,03 milliarder.

Samtidig økte driftsutgiftene med 84 prosent, til over 3 milliarder euro, slik at driftsresultatet ble nesten halvert, til 921 millioner euro. Nettoresultat etter skatt er redusert med 51 prosent til 618 millioner euro. SAP har over 61 000 ansatte, mot i underkant av 55 000 for et år siden.

SAP forklarer at den store endringen i driftsutgifter skyldes en ekstraordinær inntektspost i fjor på 723 millioner euro i tredje kvartalet. Det dreier seg om beløpet som erstatningen til Oracle etter TomorrowNow-striden ble redusert med. Korrigerer man for dette, øker driftsutgiftene med 20 prosent, og driftsresultatet ender på 1,24 milliarder euro, en økning på 10 prosent. Det innebærer likevel to prosentpoeng lavere driftsmargin, fra 33,2 prosent til 31,2 prosent.

I sin kommentar framhever SAP-sjefene Bill McDermott og Jim Hagemann Snabe at tre satsingsområder øker med et tresifret antall prosent: Omsetningen knyttet til nettskyen – abonnementer og support – øker fra 4 millioner euro til 63 millioner; Hana – en integrert i-minne-løsning for forretningsanalyse og beslutningsstøtte der partnere som HP, Dell og Fujitsu står for maskinvaren – økte fra 34 millioner euro til 83 millioner; omsetningen av mobile løsninger økte fra 22 millioner euro til 48 millioner euro.

For et år siden sto disse områdene for 7 prosent av SAPs samlede programvarelisensomsetning. I år er andelen 19 prosent. Av økningen i lisensomsetningen på 151 millioner euro står disse tre områdene for 134 millioner, det vil si 89 prosent.

Analytikere sitert av Bloomberg bekrefter at SAP leverer bedre tall enn ventet og at selskapet jevnt over vinner markedsandeler fra erkekonkurrenten Oracle.

Les mer om: