SAP tilbyr database som åpen kildekode

Forretningssystemleverandøren SAP har besluttet å distribuere sin database SAP DB som åpen kildekode. Tidligere har Progress Software investert i et tilsvarende apparat for MySQL.

SAP DB er databasen som ligger til grunn for alle selskapets omfattende forretningsapplikasjoner innen økonomi, kundehåndtering, ressursforvaltning og så videre. I tillegg til Linux og Windows, støtter den Unix-variantene fra IBM (AIX), Sun (Solaris), Compaq (Tru64-Unix) og Hewlett-Packard (HP-UX).

Databasen har sin bakgrunn i ADABAS, stormaskindatabasen til Software AG, som SAP fikk spesielle rettigheter til i juli 1997, under forutsetning av at den døpte sin versjon om til SAP DB. Det er bare SAP DB som skal tilbys som åpen kildekode. SAP DB karakteriseres som en relasjonsdatabase utvidet med objektorientering og støtte til ustrukturert data. Den støtter SQL, JDBC, ODBC, tilgang fra Perl og Python, samt http-baserte tjenester med html og xml - altså web.

Overgangen fra vanlig kommersiell distribusjon til distribusjon under åpen kildekodelisens GNU General Public License vil skje etappevis, og ventes først fullført i mai neste år. SAP har offentliggjort denne plansjen for å illustrere forløpet:


Begrunnelsen for å fordele overgangen over et halvt år, er et ønske om å organisere prosessen, siden SAP DB med utviklingsmiljøet består av flere millioner linjer kode fordelt på mange hundre moduler.

SAP presiserer at frigivelsen av SAP DB ikke endrer eksisterende kunders lisens- og vedlikeholdsavtaler. Nye installasjoner av SAP DB som skal skje sammen med SAP-applikasjoner vil fordre en avtale om service og support for databasen, i tillegg til lisens for applikasjonene. Dersom databasen skal nyttes i tilknytning til tredjepartsapplikasjoner, kan man likevel kjøpe service og support for databasen fra SAP.

Det er opprettet et eget nettsted, SAP DB.org, som skal fungere som distribusjons- og utvekslingssenter for det framtidige fellesskapet rundt SAP DB. Foreløpig er det bare et begrenset antall tilbud på dette nettstedet, blant andre SAP DB for Linux og et par verktøy under Windows.

SAP håper frigivningen av databasen vil sette fortgang i utviklingsarbeidet som selskapet støtter med 100 av sine egne utviklere.

Kunngjøringen følger opp SAPs engasjement for Linux. Den kan også ses på som et svar på utfordringen fra engasjementet Progress Software har vist på vegne av MySQL, den hittil mest utbredte databasen i åpen kildekodemiljøet, blant annet fordi den er med på flere standard Linux-distribusjoner.

Progress Software opprettet i juni i år en heleid datter, NuSphere, for å tilby profesjonelle tjenester rundt MySQL, fra supportsentre i USA, Nederland og Australia. Samtidig hjalp Progress med å organisere distribusjonen av MySQL under GNU General Public License, og satte av 2,5 millioner dollar for å støtte opp om den videre utviklingen av databasen. Forventningen var at MySQL skulle få samme status i forhold til web-databaser som Apache har i forhold til web-tjenere. MySQL brukes internt i blant annet den amerikanske marinen og Silicon Graphics, og på nettsteder som Yahoo, Slahdot og Linux.com.

22. september kunngjorde NuSphere en samlet pakke der MySQL buntes med Apache, Perl og PHP, for Linux, Unix og Windows. Pakken, med CD-er og skriftlig dokumentasjon, koster 79 dollar. I første omgang er den beregnet på Red Hat 6.2 og Windows fra 95 til 2000. Utgaver for kommersiell Linux er lovet seinere.

Til toppen