SAP varsler kraftig nedbemanning

Tallene viser jevn resultatvekst, men ledelsen vil fortsette å kutte kostnadene.

SAP varsler kraftig nedbemanning

Tallene viser jevn resultatvekst, men ledelsen vil fortsette å kutte kostnadene.

Giganten innen bedriftsprogramvare, SAP, kunngjorde i ettermiddag sine tall for fjerde kvartal og for hele året 2008.

Kvartalstallene viser en omsetningsvekst på 8 prosent sammenliknet med fjerde kvartal 2007, til 3,49 milliarder euro. Driftsresultatet vokste med 15 prosent, til 1,28 milliarder euro, mens resultatet etter skatt vokste med 13 prosent til 850 millioner euro.

Talloversikten viser at SAP har greid å bedre driftsmarginen fra 34,2 prosent til 36,6 prosent, og samtidig redusere den effektive skatteprosenten fra 33,8 prosent til 28,3 prosent.

Det problematiske for selskapet er at forholdet mellom lisenssalg og supportinntekter forskyver seg.

Lisenssalget er 1,32 milliarder euro, 7 prosent lavere enn for et år siden, mens supportinntektene er 1,27 milliarder euro, 26 prosent mer enn i fjerde kvartal 2007. Svikten i lisenssalget ble påpekt allerede i tredje kvartal, og bærer bud om at både supportinntektene og konsulenttjenestene – disse økte med 11 prosent til 668 milliarder euro – kan oppleve et fall i tiden framover.

Dette er nøkkeltallene for hele året 2008, sammenliknet med 2007:

  • Lisenssalget økte med 6 prosent til 3,6 milliarder euro
  • Supportinntektene økte med 20 prosent til 4,6 milliarder euro
  • Konsulenttjenester økte med 13 prosent til 2,5 milliarder euro
  • Omsetningen økte med 13 prosent til 11,6 milliarder euro
  • Driftsresultatet økte med 4 prosent til 2,8 milliarder euro
  • Resultatet falt med 2 prosent til 1,89 milliarder euro

I hjemmemarkedet, Tyskland, falt den samlede omsetningen til SAP med 4 prosent fra fjerde kvartal 2007 til fjerde kvartal 2008, til 648 millioner euro. I resten av «Emea» (Europa, Midtøsten og Afrika) økte den med 15 prosent, til 1,29 milliarder euro. I USA økte den med 6 prosent til 827 millioner euro.

SAP-ledelsen ser for seg at kostnadene må fortsatt kuttes. Det innebærer at ytterligere rundt 3000 årsverk skal vekk.

«Co-CEO» – og påtroppende ene-CEO – Léo Apotheker gir kostnadskuttene æren for at resultatet i fjerde kvartal vokste med 13 prosent, og han sier at ytterligere kutt er påkrevet for å sikre at SAP opprettholder sin konkurransedyktighet i kommende harde tider.

I likhet med de fleste andre store IT-selskapene, viser SAP til at det økonomiske klimaet er for usikkert til at de vil driste seg til å uttrykke offisielle forventninger til resultatet i inneværende eller kommende kvartaler.

    Les også:

Til toppen