SAP-verktøy for IP-plattform

SAP har lansert et verktøy som skal gi bedre kundekommunikasjon. Den nye modulen SAP Business Communications Management (BCM) skal gi bedrifter mulighet for å integrere sine kommunikasjonskanaler med alle prosesser og systemer som inneholder kunderelevant informasjon.

Modulen vil ifølge en pressemelding fra SAP knytte sammen mobiltelefoni, e-post, SMS, internett og andre kommunikasjonsverktøy i én felles IP-basert løsning som helt vil erstatte tradisjonelle telefonisystemer.

– Effektiv kommunikasjon er avgjørende i kontakt med kunder. Ved å sammenkople alle kommunikasjonskanaler til én integrert del av CRM, kan organisasjoner forsikre seg om at strategien for de kundeorienterte prosessene gjenspeiles i den operative virksomheten på alle nivåer og i alle funksjoner, sier Jan Grimm Torstensen, solution advisor i SAP Norge.

Kommunikasjonsverktøyet omfatter ifølge SAP en intelligent routing-funksjon som styrer henvendelsen til rett team eller spesialist, uavhengig av hvor de er lokalisert. Medarbeidere som befinner seg på reise skal kunne logge seg på systemet via en PC, en mobiltelefon eller en PDA. Det eneste som kreves skal være tilknytning til internett.

Modulen leveres både som del av selskapets CRM-løsning og som frittstående applikasjon.

Til toppen