SAP vil bli økonomisystemenes Armani

I designet av sine nye brukergrensesnitt, har SAP hentet inspirasjon fra moteverdenen. Det skal bli heretter bli en estetisk nytelse å arbeide med økonomisystemet R/3.

I designet av sine nye brukergrensesnitt, har SAP hentet inspirasjon fra moteverdenen. Det skal bli heretter bli en estetisk nytelse å arbeide med økonomisystemet R/3.

I fjor satt SAP i gang sitt prosjekt "Enjoy SAP". 1300 utvalgte brukere verden over tok del i et program for å hjelpe SAP med sitt nye grensesnitt. Målet var et funksjonelt og tiltrekkende design til både den web-baserte klienten og SAPs standardklient. Nå er dette arbeidet fullført, og fra juli vil alle nye SAP-applikasjonene ha dette trivelige nye grensesnittet.

Klienten Enjoy R/3 krever at R/3-systemet oppgraderes til versjon 4.6. For nåværende 4.5-installasjoner skal dette være en svært enkel operasjon. Men flertallet av SAPs installasjoner er bygget rundt enda eldre R/3-versjoner, og for dem er oppgraderingen atskillig mer av en utfordring.

Det er hele fem år siden det sist ble gjort noe med grensesnittet til R/3. Da ble Motif-grensesnittet til Unix-brukerne stykket opp og tilpasset datidens Windows og PC-skjermer med VGA-oppløsning.

Enjoy SAP-prosjektet har et langt videre siktepunkt enn bare å dra nytte av Windows-oppgraderingene og utbredelsen av større skjermer. Hele tenkingen rundt grensesnittet har endret seg. Meldingen fra mange brukere er at de ikke har innvendinger mot funksjonaliteten. Men ellers "hater de SAP", innrømmet toppsjef Hasso Plattner under sitt innledningsforedrag på selskapets private messe Sapphire i Nice i dag.

- Det første skrittet var å endre vår oppfatning av "brukeren", sa Plattner. - Forskjellige folk bruker SAP til ulike oppgaver. Det går et viktig skille mellom det å ha en SAP-applikasjon som viktigste arbeidsredskap, altså profesjonell bruk, og det å ty til en SAP-applikasjon for å løse bestemte oppgaver innimellom, altså tilfeldig bruk. Men det er også andre skiller, blant annet mellom avdelinger som bruker den samme applikasjonen. Dessuten kan folk være profesjonelle brukere av én applikasjon, og tilfeldige brukere av andre.

SAPs mål er å gjøre bedriftens økonomisystem tilgjengelig for nær sagt alle medarbeiderne. Løsningen på grensesnittutfordringen ble å definere til sammen 80 roller som uttrykker forholdet mellom en oppgave som skal gjøres, og det sentrale økonomisystemet. En populær funksjon som innkjøp ga opphav til to roller: den profesjonelle innkjøperen ("R/3 Purchasing"), og den som fra tid til annen har behov for å foreta bestemte innkjøp, altså den tilfeldige eller leillighetsvise innkjøperen ("B2B Procurement").

I prinsippet kan alle disse rollene realiseres i både standardklienten og i web-klienten. I praksis blir en del av de mest avanserte rolle i hovedsak forbeholdt standardklienten, med en utgave for web-klienten i de tilfeller det er hensiktsmessig. SAPs arkitektur er lagt opp slik at den forbereder utviklingen av en web-basert "tynn klient", ikke bare gjennom en nettleser på PC-nivå, men også gjennom klienter som Palm Pilot. Plattner demonstrerte tilgang til R/3 gjennom Palm 7.

- I realiseringen av disse rollene, er det lagt stor vekt på estetikken, understreket Plattner. - Vår ambisjon er å bli forretningsapplikasjonenes Armani. Vi skal bli de stiligste, flotteste og mest moteriktige av alle. Det skal bli en sann nytelse å arbeide gjennom vårt grensesnitt. Vi ser det som et avgjørende moment i konkurransen.

Plattner medgir at estetikk er hardt arbeid. De 1300 kundene i utprøvingsprosessen har vist seg svært kresne. Det SAP har offentliggjort av skjermbilder, bekrefter at de profesjonelle rollene har fått et grensesnitt som er svært konsentrert, rik på informasjon og lagt opp etter brukernes behov for enkel navigering. Mange funksjoner kan skreddersys etter mønster av nettlesernes "favoritter" eller bokmerker, slik at man selv kan legge opp enkel overgang fra en skjerm til neste uten å gå veien om tungrodde hierarkiske menyer.

Under pressekonferansen etter hovedinnleggene, ble det spurt om hvordan det nye rollebaserte grensesnittet ville virke inn på opplæringskostnadene. Svaret var: Entydig positivt.

- Hensikten er nettopp å minske disse kostnadene, sa Plattner. - Grensesnittet for alle rollene er lagt opp slik at terskelen senkes drastisk. Det er en nødvendig forutsetning. Ellers vil ikke kundene våre legge ut de nye applikasjonene til sine brukere. Poenget med å tilby gode grensesnitt til ikke-profesjonelle roller er nettopp at det ikke skal være nødvendig med spesiell opplæring for å ta applikasjonene i bruk.

Til toppen