Säpo-sjef advarer: - Avslått mobiltelefon kan avlyttes

Med svært enkelt teknisk utstyr er det mulig å avlytte samtaler i rom der det finnes en mobiltelefon, selv om telefonen ikke er påslått. Det hevdet sjefen for det svenske sikkerhetspolitiet, Anders Eriksson, på en konferanse i Sälen onsdag. Säpo klassifiserer derfor mobiltelefonen som en sikkerhetsrisiko.

Med svært enkelt teknisk utstyr er det mulig å avlytte samtaler i rom der det finnes en mobiltelefon, selv om telefonen ikke er påslått. Det hevdet sjefen for det svenske sikkerhetspolitiet, Anders Eriksson, på en konferanse i Sälen onsdag. Säpo klassifiserer derfor mobiltelefonen som en sikkerhetsrisiko.

Det var på den såkalte "Folk- och försvarskonferensen" i Sälen onsdag at Säpo-sjefen Anders Eriksson kom med de oppsiktsvekkende uttalelsene, skriver det svenske nyehtsbyrået TT.

I sitt innlegg advarte han mot mobiltelefonen som en betydelig sikkerhetsrisiko.

– Det er rimelig enkelt å benytte mobiltelefoner til avlytting av viktige møter. Det holder med å kjenne til et telefonnummer for å kunne avlytte hva som sies i et rom, påsto Eriksson. Han advarer på det sterkeste folk mot å ta med seg en mobiltelefon inn på viktige møter - den kan avlyttes selv om den er avslått, sa han.

Ifølge den svenske gratisavisen Metro ville naturlig nok Eriksson ikke gå inn på hvordan man går fram for å avlytte telefoner på denne måten eller hvilket teknisk utstyr som kreves for å få det til.

Han understreker at spionasje nå i mindre målestokk enn før er rettet mot militære installasjoner men mer mot teknologi, politisk informasjon og mot økonomiske mål. Derfor anbefaler Säpo-sjefen at tjenestemenn eller politikere heller ikke legger inn hemmelig informasjon på IT-systemer. Informasjonen må heller skrives ned på papir og låses inn i en solid safe, mener han.

- Det er ikke bare fra øst spionene kommer, nå spionerer alle på alle, sa Eriksson, som lot det skinne gjennom at Sverige i økende grad utsettes for spionasje også fra "vennligstilte", vestlige nasjoner.

***

Les også saken "Telia avviser GSM-avlytting" (se peker nedenfor eller i margen til høyre).

***

Til toppen