BEDRIFTSTEKNOLOGI

SAPs femårsplan framhever smidighet

Lang tid til implementering hører fortiden til, ble det sagt på «Influencer Summit» i Boston.

Den tyske programvarekjempen SAP søker å plassere seg i spissen for de forretningsmessige endringene de mener alle kundene må gjennom de kommende fem årene.
Den tyske programvarekjempen SAP søker å plassere seg i spissen for de forretningsmessige endringene de mener alle kundene må gjennom de kommende fem årene. Bilde: Vladislav Bezrukov -- Creative Commons lisens
11. des. 2009 - 11:47

Denne uken har SAP holdt sitt årlige toppmøte for viktige kunder, SAP Influencer Summit 09, i Boston.

Toppmøtet ble brukt til å legge fram SAPs strategi for de kommende fem årene.

Hele åtte sentrale og opptil timelange foredrag er lagt ut på nettstedet. Alle unntatt to har ordet «strategi» i tittelen. Disse to handler om henholdsvis «kommende SAP-teknologier» og «neste generasjons plattform».

Premissene for SAPs strategi kom fram i innledningsforedraget, der Jonathan Becher, senior visepresident for global markedsføring, skisserte konsernets oppfatning av den allmenne økonomiske situasjonen, de viktigste teknologiske tendensene, de nye mulighetene som nettverks- og samhandlingstjenester tilbyr bedrifter, og betydningen av at kunder og brukere får stadig større påvirkningskraft overfor produkter og tjenester.

Det som preget denne redegjørelsen, er hvor opptatt SAP er av forholdet mellom bedrift og kunde. Egentlig dreier dette seg om to temaer: SAPs forhold til sine kunder, og SAP-brukernes forhold til sine kunder igjen. Det underliggende budskapet er ikke ukjent innen IT: Gjør overfor deres kunder slik vi gjør overfor dere. Men det særpreger SAP at de så til de grader, og så åpenlyst, stiller ut seg selv som rollemodell for sine kunder.

SAP mener at den økonomiske krisen er forbigående, samtidig som den vil sette varige spor på hvordan bedrifter forholder seg til IT.

– De gode gamle dagene kommer aldri igjen, sa Becher.

For SAPs vedkommende innebærer dette en erkjennelse av at tiden der man kan bruke formuer av tid, kompetanse og kapital på å installere et rigid ERP-system som preger bedriftens drift og forretningsmessige evner i årevis framover, er definitivt forbi.

Det er mange grunner til det. Kanskje den viktigste er at alle som trenger ERP allerede har et. Becher sa ikke dette direkte. Men tittelen på hans foredrag – «The Clear Path Forward» – gjenspeiler det uuttalte spørsmålet «hva [i all verden] skal vi gjøre nå?»

– Bedrifter må opprettholde sine likvide midler. De må minske sin avhengighet av overbelastede IT-ressurser. De må legge opp til å forbruke IT framfor å kjøpe. Lange implementeringstider må erstattes av forutsigbare implementeringskostnader, sa Becher.

Høres ikke dette som en ønskeliste fra en typisk SAP-kunde?

Tre trender vil prege SAPs teknologiprodukter de kommende fem årene, ifølge Becher: databehandling i minne framfor fram og tilbake til disk («in memory»), selvbetjente tjenester fra nettskyen, og stadig større bruk av mobile klienter.

Databehandling i minne innebærer at langt mer analyse kan drives i sanntid. SAP mener det gir nye muligheter til å spore og spå markedet, og tenke ut nye produkter og tjenester. Det krever smidighet på IT-siden, noe nettskyen og selvbetjente tjenester kan bidra til. Becher viste til en prognose fra Merrill Lynch, som går ut på at 12 prosent av verdensmarkedet for programvare vil dekkes gjennom nettskyen og tjenester i løpet av 2011.

Motivet for å satse på det mobile, har med antall brukere å gjøre. I femårsperioden vil 60 til 70 prosent av verdens befolkning ha tilgang til mobile tjenester.

– Det er en stor mulighet for SAP, sa Becher.

Behovet for å gjøre mer med mindre innebærer at bedrifter må investere mer i å redusere arbeidsbelastningen på sine ansatte, mener Becher.

– Vi vil se en utvikling der stadig flere bedrifter kjører automatiserte prosesser ved å kople sammen sine nettverk. Organisasjoner rekker utover sine tradisjonelle grenser. De tar sikte på å opprette optimaliserte og differensierte nettverk for å oppnå fordeler i konkurranser.

Også for SAP er dette grenseoverskridende. Becher tok opp temaet «SAPs neste grenseland»:

– Vi snakker om forretningsinnsikt hentet i sanntid fra et mangfold av datakilder og et mangfold av selskaper. Man må kunne orkestrere prosesser, informasjonsforvaltning, analyse og samhandling på tvers av bedriftenes nettverk.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Da euroen kom til Trondheim
Da euroen kom til Trondheim

Becher snakker av erfaring når han utdyper sitt siste hovedtema, den pågående maktforskyvningen fra leverandør til kunde.

SAP har vært en ivrig støttespiller for tjenesteorientert arkitektur («SOA»), samtidig som de er fullt bevisst hva det innebærer å bygge ut et IT-system, ikke gjennom kapitalinvesteringer i maskineri og programvare, men gjennom selvbetjente tjenester der det kan bli langt enklere å bytte leverandør.

– Kunder vil få stadig større innflytelse over hvordan produkter og tjenester utformes og leveres… Den kommende generasjon av IT-brukere stiller helt nye krav. De venter at SAP og alle andre levere applikasjoner som kjapt kan settes i produksjon, med minimalt behov for rådgivning. De venter også at disse applikasjonene skal kunne kommunisere med hverandre, både innen et selskap og mellom selskaper.

Man kunne nesten høre Becher trekke pusten før han kom med et svært forpliktende løfte:

– Dette er kjernen i SAPs strategi for forretningsbrukere.

Et viktig ord i SAPs fornyede retorikk er «sustainability», altså en bedrifts evne til å opprettholde bærekraften, det vil si overleve.

Grunnen til at dette er en utfordring, er at myndigheter i stadig sterkere grad ønsker løpende bekreftelse på at bedrifter handler i tråd med lover og regler. For å overleve, må en bedrift kunne dokumentere, ikke bare overfor myndighetene, men også overfor partnere og kunder, at ens forretningspraksis er i samsvar med lover og regler, på en måte som også innebærer at man driver en sunn og varig butikk.

– Mange krever «sustainability data» før de går inn på nye kontrakter, forklarte Becher. – Å oppnå «sustainability» og håndtere risiko er en stor oppgave.

    Les også:

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.