SAS forlenger og utvider med Telenor

SAS har utvidet og forlenget sin kommunikasjonsavtale med Telenor til 2010. Den nye avtalen har en totalverdi på ca 350 millioner svenske kroner, og innebærer at Telenor vil levere alt av fast- og mobiltelefoni til SAS-konsernet i Sverige, Danmark og Norge i perioden.

Telenor har vært leverandør av kommunikasjonsløsninger til SAS-konsernet siden 1998, og med den nye avtalen har Telenor fått fornyet tillit som leverandør i sammenhengende 12 år. For SAS er kommunikasjonsløsninger forretningskritiske.

SAS har imidlertid satt strenge krav til leveransene fra Telenor. I den nye avtalen blir det langt færre hussentraler for SAS, mer IP-baserte kommunikasjonsløsninger, og ikke minst langt mer tale over mobiltelefon. SAS regner med at nær 70 prosent av all tale innen konsernet i fremtiden vil gå over mobilnettet. I Sverige fortsetter Telenor-eide Vodafone Sverige som leverandør av mobiltelefoni. I Danmark er Sonofon den naturlige partner for SAS-gruppen.

"I Telenor har vi "One Phone Concept", som innebærer at vi syr sammen taleløsninger basert på alle aksesser etter mål fra kunden. SAS er en krevende kunde for "One Phone Concept", men vi er glade for at vi har levert i henhold til selskapets krevende spesifikasjoner. Gledelig er det også at Telenor med sin nordiske satsing vil levere til SAS i både Sverige, Danmark og Norge," sier Kjell-Erik Tenold, administrerende direktør i Telenor AB, og ansvarlig for nordiske storkunder.

Til toppen