SAS Institute: Bedre analyseverktøy gir mer lønnsom e-handel

- SAS Institute lanserer nye verktøy som gir full oversikt over alt som foregår mellom deg og dine e-partnere, sa markedssjef Phil Winters på selskapets brukerkonferanse i Dublin.

SAS Institutes årlige europeiske brukerkonferanse er avviklet i Dublin med over 3.000 deltakere. Selskapet brukte anledningen til å lansere tre nye produkter innenfor det nye området "e-Intelligence" eller e-forretningsanalyse. Hos SAS er dette deres tradisjonelle hovednisje "business intelligence", utvidet til å omfatte den nye kanalen e-handel. Poenget for SAS er at all e-handel, både til forbruker og mellom bedrifter, genererer opplysninger i form av elektroniske spor som må analyseres for å utvikle kundeforholdet best mulig.

De tre nye produktene er:

  • e-Value: Et verktøy for å samle opplysninger om leverandører og kunder som man har et e-handelsforhold til, og analysere ulike sider ved dette forholdet
  • SAS Business Intelligence Portal: En portal for forretningsanalyse som samler tilgangen til ulike verktøy for å analysere e-handelsspor og andre nyttige opplysninger
  • Kundehåndteringsverktøy (CRM eller "customer relationship management") utvidet med hjelpemidler for å planlegge, styre, drive og oppsummere alle slags markedskampanjer. Nyheten er at SAS har inngått et samarbeid med den britiske kampanjestyringsspesialisten Intrinsic.

På CeBIT-messen i Hannover i vinter lanserte SAS analyseverktøyet e-Discovery, beregnet på innehavere av nettbutikker rettet mot forbrukere. Hovedmålet med e-Discovery er å gi nettbutikkene et redskap til å løpende vurdere i hvilken utstrekning nettstedet er hensiktsmessig lagt opp med tanke på å holde på kunder og generere som mange kjøp som mulig. Hensikten med e-Value er å gjøre det samme hos nettsteder som driver handel med andre forretningsforetak, såkalt "B2B" eller "business to business". De fleste observatører av e-handel mener B2B vil vokse langt raskere og få langt større betydning i årene framover enn e-handel mot forbrukere.

- Det er ikke nok å bare automatisere business-to-business-forhold, understreker Phil Winters. - Alle tilbyr infrastruktur for automatisering. Konkurransefordelen kommer i hvordan du bruker den ekstra innsikten som kan trekkes ut av automatiseringen, dersom du nytter verktøy for forretningsanalyse, det vil si e-intelligence.

Winters trekker fram en undersøkelse fra Forrester Research, der det heter at 54 prosent av selskapene som driver elektroniske transaksjoner med sine partnere, bruker tradisjonelle metoder for å sjekke at disse forretningene virkelig er gunstige for selskapet.

- Med andre ord driver de ren gjetning, sier Winters. - Det hoper seg opp en mengde spor i alle transaksjonene som gjennomføres, men den potensielle kunnskapen dette representerer, blir liggende død.

Winters mener bruk av e-Value vil gi innsikt både i hvordan leverandørene faktisk oppfyller forpliktelsene, og hva slags innkjøp ens egen organisasjon driver. Med denne innsikten står man langt sterkere i å velge alternative leverandører og forhandle fram gunstige ordninger. Er man selv leverandør, kan e-Value brukes til å analysere hvilke kunder man tjener mest på, og tilrettelegge tilbud som gir større gevinst til begge parter.

- Man kan ikke lenger ta seg råd til å fokusere på den enkelte transaksjonen, å få det enkelte kjøpet i havn. Som ellers i e-handel, må man fokusere på det helhetlige kundeforholdet.

Hensikten med SASs nye Business Intelligence Portal er å presentere informasjon fra e-Value, andre SAS-verktøy og andre kilder, på en helhetlig og tilrettelagt måte. Produktet kan integreres med kunnskapsportaler fra leverandører som Lotus og Microsoft. Produktet er tjenersentrert. Klienten kan være en nettleser eller en WAP-telefon.

Kampanjestyringsproduktet fra det britiske selskapet Intrinsic har vokst gjennom flere sterke referanser i hjemmemarkedet, blant annet GE Capital, Viag Interkom, Sainsbury's og Lloyds TSB. SAS integrerer produktet Intrinsic7 i egne verktøy samtidig som det investerer i selve selskapet. Winters mener den integrerte løsningen blir første gang det gis en CRM-løsning som kombinerer både det operative og det analytiske i én kundedatabase.

Intrinsic teller i dag 120 medarbeidere og viser til en omsetning på seks millioner britiske pund i regnskapsåret ut mars 2000. Gary Brooks på Intrinsics stand på brukerkonferansen sier til digi.no at teknologien brukes i dag overfor 32 millioner kunder, vesentlig innen detaljhandel og finans. Alliansen med SAS har allerede utvidet kundebasen fra Storbritannia og Tyskland til Østerrike. Brooks regner med at alliansen vil gi ytterligere utvidelse, og at Norden anses som spesielt interessant.
Les mer om SAS Institute og dets produkter:
SAS Institute vil på børs
Sterk kundeøkning for SAS
Klikkstrømanalyse gir lønnsom e-forretning
Kunnskapspakker for å gjøre e-kunder lojale
;