SAS Institute tilbyr oppgradert risikostyring

SAS Institute har fått på plass nye verktøy for å håndtere risiko i henhold til nye reguleringer.

SAS Institute har fått på plass nye verktøy for å håndtere risiko i henhold til nye reguleringer.

Myndigheter og bransjeorganisasjoner i USA og Europa har strammet inn næringers driftsbetingelser i kjølvannet av skandaler som WorldCom og Enron. Det innebærer et behov for IT-verktøy som kan dokumentere at bedriften styres etter erkjente regler for risiko. Risikostyring er blitt et nytt fagområde for IT-selskaper som satser på beslutningsstøtte, også i Norge.

    Les også:

SAS Institute er blant dem som tilbyr løsninger på dette feltet, med verktøy for blant annet utvidet kredittrisikostyring og formue- og gjeldsmodellering.

ConocoPhilips står fram som referansekunde for verktøyet SAS Risk Dimensions. I en pressemelding sier selskapet at det vil hjelpe dem med å «forbedre systemene som støtter vår kommersielle forretning og hjelpe oss i å opprettholde vår ledende posisjon i den globale energibransjen».

SAS beskriver verktøyet slik: «SAS Risk Dimensions har fleksibiliteten til å sammenstille og detaljere informasjonen etter ønsket nivå. Avanserte rapporteringsfunksjoner og muligheten til å gjøre disse tilgjengelig i en Web browser lar risikoansvarlige, toppledelsen og andre interesserte se på risikomålene for hele virksomheten, undersøke dem nærmere og kommunisere og kommentere resultatene til hverandre. Løsningen gir virksomheter et bedre grunnlag til å ta riktige beslutninger.»

Den nye versjonen av SAS Risk Dimensions støttes av den nye teknologien SAS 9 Business Intelligence Platform. (Se artikkelen SAS lanserer beslutningsstøtte for «alle».)

Til toppen