SAS kjøper VPN

SAS har inngått en avtale med Telenor Bedrift om leveranser av en VPN-løsning (virtuelt privat nett) til SAS' kontorer i Skandinavia. Avtalen er verdt over en halv milliard svenske kroner over fire år.

SAS vil innen utgangen av 1998 ta i bruk verdens mest avanserte bedriftsinterne tele- og dataløsning ved hjelp av VPN-teknologi for selskapets 80 kontorer i Sverige, Danmark og Norge.

Telenor Bedrift er hovedkontraktspartner for den fireårige avtalen som har en verdi på over 500 millioner svenske kroner. Tele Danmark Erhverv og Telenordia er Telenors samarbeidspartnere i henholdsvis Danmark og Sverige.

- Den avanserte VPN-løsningen lager ett logisk felles tele- og datanett for våre 80 kontorer. SAS skal gjennom denne teknologiske plattformen oppleves som ett selskap - både av våre ansatte, samarbeidspartnere og ikke minst våre kunder, sier informasjonsdirektør i SAS, Knut Hatlen.

Avtalen betyr at Telenor får fullt drifts- og teknologisansvar for alle tele- og datanettene til SAS i Sverige, Danmark og Norge.

- Det er opp til Telenor og våre samarbeidspartnere å bestemme hvordan man teknologisk og driftsmessig skal realisere de funksjonelle ytelsene, sier administrerende direktør i Telenor Bedrift, Jon Fredrik Baksaas.

VPN:
Virtuelle Private Nett er en tjeneste for bedriftsintern kommunikasjon der geografisk spredte kontorer med hussentraler knyttes sammen i et opplevd internt nett via svitsjede forbindelser i det offentlige telenettet.
Til toppen