SAS-sjef til topps i Telia

Styret i den svenske teleoperatøren ble fullstendig avpolitisert etter tirsdagens generalforsamling der tre Riksdagspolitikere ikke ble gjenvalgt. SAS-sjef, Jan Stenberg, tar over ledervervet etter den tidligere lederen i Folkpartiet, Bengt Westerberg.

Generalforsamlingen til den svenske teleoperatøren blir en like enkel affære som i den norske, siden generalforsamlingen bare består av ett menneske, som for Telias del er næringsminister Anders Sundström - etter at ansvaret for Telia i fjor ble flyttet dit fra Samferdselsdepartementet.

Toppskefen i Vattenfall, Carl-Erik Nyquist, blir ny nestleder i styret, som forøvrig består av:
Björn Wolrath (adm. dir. i Skandia), Birgitta Frejhagen (adm. dir. Infokamp), Birgitta Johansson Hedberg (konsernsjef Liber AB), Lars Johan Cederlund (kanseliråd i Nærings og handelsdepartementet), samt tre representanter for de ansatte: Ronny Käck, Kjell Olofsson og Berith Westman.

De tre riksdagspolitikerne som forlater styret er Bengt Westerberg (tidl. styreleder), Amita Jönsson og Rolf Åbjörnsson.

Til toppen