SAS: Statistisk analyse for Mac og Windows

Programpakken JMP Statistical Discovery, en enbrukerpakke fra SAS Institute, er oppgradert til versjon 4. Den utgis for både Mac og Windows, og har en egen studentversjon.

Pakken henvender seg til både forskere og analytikere i næringslivet. Versjon 4 tillater mer avansert skripting og grafikk, og har spesielle verktøy for analyse og visualisering av store mengder data.

Det legges stor vekt i pakken på statistisk kvalitetskontroll og "Design of Experiments" for å finne fram til optimale verdier til betydningsfulle faktorer i kompliserte datamengder.


SAS Institute er spesielt stolt av Mac-versjonen, der det er gjort spesielle tilpasninger til grensesnittet og til G4-prosessoren. Følgen er at JMP kjører tre ganger så raskt på en G4 enn på en 500 MHz Windows-maskin. Selskapet har forpliktet seg til å oppdatere Mac-utgaven straks det nye operativsystemet MacOS X og grensesnittet Aqua er tilgjengelige.

Det finnes et eget nettsted for programmet - JMP Statistical Discovery Software - der man blant annet kan kjøre demoer og laste ned oppgraderinger.

Les også om hvordan web vil kunne brukes til å publisere kompliserte data:
Web-protokoll for tabeller og statistisk analyse

;