Satellittbransjen ble ikke hørt

Regjeringen har ikke fulgt innstillingen fra norsk satellittindustri om en betydelig opptrapping av Norges deltakelse i den europeiske romfartsorganisasjonen ESA's telekommunikasjonsprogram.

Dette programmet vil gjøre at norsk satellittbransje når sitt omsetningsmål på 10 milliarder kroner innen år 2005.

Norsk satellittbransje omsetter i dag for mer enn fire milliarder kroner og hadde satt som mål å mer enn fordoble denne omsetningen, forutsatt at den norske innsatsen i ESA blir økt med minst 100 millioner kroner pr år de nærmeste årene.

- Ut fra nasjonaløkonomiske synspunkter er dette meget lønnsomme investeringer, men regjeringen ser foreløpig ut til å tenke kortsiktig i budsjettet som nå er fremlagt. Budsjettet tar i liten grad høyde for de spennende og økonomisk lønnsomme mulighetene som ligger innen den kommunikasjonsteknologiske utviklingen, sier NIFRO (Norsk Industriforum for Romrelatert Virksomhet)s president Sverre Bisgaard.

Til toppen