Satellittens far er død

Arthur C. Clarke huskes mest for "Romodyssé 2001", men han fant opp geostasjonære satellitter.

Satellittens far er død

Arthur C. Clarke huskes mest for "Romodyssé 2001", men han fant opp geostasjonære satellitter.

Science fiction-forfatteren Arthur C. Clarke (90) døde onsdag på Sri Lanka der han har bodde den siste delen av sitt liv. Clarke forbindes av de fleste med alle bøkene han skrev og særlig Romodyssé 2001 som ble filmatisert av Stanley Kubrick.

Men Clarke burde kanskje huskes mer for hans vitenskapelige arbeide. For som ung fysiker jobbet han med radarsystemer under andre verdenskrig. Og i oktober 1945 publiserte han en artikkel med tittelen "Extra-Terrestrial Relays" i det britiske fagbladet "Wireless World".

I den korte artikkelen foreslår Clarke å sende utstyr for å motta og re-sende radiosignaler fra en bane han beregnet som vil la utstyret stå stille over et punkt på jordens overflate. Slike satellitter kalles i dag geostasjonære satelitter og går i banen Clarke beskrev - 35,787 km over jordens overflate. Lavbane-satellitter som blant annet brukes til å ta bilder forflytter seg i forhold til jordens overflate.

Clarke samarbeidet senere med Nasa og 20 år etter hans publisering ble den første geostasjonære satelitten, Intelsat I Early Bird, skutt opp.

Her kan du lese Clarkes artikkel fra 1945.

Bildet er hentet fra hjemmesiden til Arthur C. Clarke Foundation.

Til toppen