Såtid i IKT-bransjen

- Vi er alle bønder. Hvis vi ikke sørger for at det blir sådd nå, kan vi ikke klage over at det blir mager høsting senere. Dette var budskapet når Rimi-Hagen og Dataforeningens leder snakket til fullsatt sal under First Tuesday denne uken.

450 skuelystne var samlet på Rockefeller i tirsdag kveld. Hovedtaler og trekkplaster var Stein Erik Hagen, som styreleder i Norsk Investorforum. Andre talere var Dataforeningens leder Truls Berg, statssekretær Oluf Ulseth (H), PR-direktør Rune Mørch Wergeland fra Burson Marsteller, og Rosing-veteran Stein Arne Nistad.

Temaet for kvelden var nyskapning. Samlingen var denne gang et samarbeid mellom Dataforeningen og First Tuesday. Dataforeningen benyttet anledningen til å informere grundig om årets Rosingpris-utdeling, som jo nettopp skal belønne de gode, norske nyskapningene.

Det var likevel Stein Erik Hagen de fleste var kommet for å høre på. Hagen skuffet heller ikke og gav til beste gode råd for både investorer og politikere. Hagen holdt seg til bonde-temaet, og snakket varmt og gjentatte ganger om behovet for såkorn-kapital i IKT-sektor, noe neppe de frammøtte First Tuesday'ere var uenige i.

Mindre enighet ble det da statssekretær Ulseth i debatten ble utfordret på hva regjeringen egentlig gjør for å stimulere til vekst og nyskapning. Kritikken var skarp både fra sal og scene, selv om flere måtte medgi at det faktisk ligger tiltak i det foreliggende statsbudsjettet - det monner bare ikke tilstrekkelig.

Denne kritikken kom neppe som noen overraskelse for Burson Marsteller, som hadde gjort en online spørreundersøkelse om First Tuesday-publikummet for kvelden. Her kom det tydelig fram at den typiske First Tuesday'er er mann (bare 1 av 6 er kvinner), politisk høyrevridd, men likevel ikke fornøyd med regjeringens innsats på IKT-området.

Balansen mellom statlig og privat innsats ble da også et hovedtema i debatten. Både Hagen og Ulseth mente at det må legges til rette for private investeringer. Hagen mente dog at det er langt unna at forholdene er ideelle for slik risikokapital i dagens marked.

Bondetemaet til tross, panelet høstet nok den største applausen for den gjentatte kritikken av SND-ordningene. SND favoriserer som kjent distriktsinvesteringer, og dette på tross av at arbeidsledigheten nå er størst i byene - spesielt i IKT-sektoren.

Til toppen