Sats på europeiske innholdstjenester

Å importere i-Mode til europeiske mobilselskap er det samme som å importere japanske biler til et sted uten veier.

Å importere i-Mode til europeiske mobilselskap er det samme som å importere japanske biler til et sted uten veier.

Slik konkluderer danske Strand Consult i rapporten "Show me the money", som omhandler japanske DoCoMos eksport av i-Mode til Europa.

DoCoMo planlegger å lansere en europeisk tilpasset utgave av i-Mode i løpet av våren i Nederland, Belgia og Tyslland via KPN Mobile der selskapet eier 15 prosent.

I rapporten heter det at i-Mode slett ikke er den suksessen mange mener at den er. Rådet er at en heller enn å forsøke å importere i-Mode, så bør en konsentrere seg om å legge forholdene til rette for innholdsprodusenter. Det er minst like mange brukere av mobiltjenester i Europa som det er i Japan. SMS-tjenester genererer minst like mye inntekter til de europeiske operatørene som de tre japanske mobilselskapenes innholdstjenester av typen i-Mode.

Fordi SMS og WAP i dag er en åpen teknologi mener Strand Consult at denne type tjenester er mer konkurransedyktig enn de japanske tjenestene som så langt har vært proprietære.

Rapporten konkluderer med at europeiske operatører og innholdsleverandører trenger inntektsmodeller og strategiske partnerskap og ikke i-mode.

Til toppen