- Sats på kunnskap i dårlige tider

Abelia ber regjeringen bekrefte i revidert nasjonalbudsjett at kunnskap er veien ut av krisen.

- Sats på kunnskap i dårlige tider

Abelia ber regjeringen bekrefte i revidert nasjonalbudsjett at kunnskap er veien ut av krisen.

Abelia, Akademikerne, Forskerforbundet, norsk Studentunion, Studentenes Landsforbund, Tekna og Universitets- og høyskolerådet har publisert et åpent brev til statsministeren.

Organisasjonene skriver at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett må bekrefte at den tar kunnskap på alvor, og satse på kunnskap som motkonjunktur. Dette må nedfelles i tiltak i revidert nasjonalbudsjett, skriver de.

Her er brevet i sin helhet:

Åpent brev til statsministeren:

– Satsing på kunnskap som motkonjunktur

I krisepakken løftet regjeringen kunnskap. I revidert nasjonalbudsjett må regjeringen bekrefte at de faktisk tar kunnskap på alvor. Regjeringen må bidra med å bygge den kunnskapsbasen som kreves for å skape fremtidens næringsliv.

En satsing på kunnskap vil gi arbeidsledige et langt bedre grunnlag for å skaffe seg arbeid, og samfunnet får arbeidstakere med økt kompetanse. Det er viktige forutsetninger for etablering av nye arbeidsplasser og bedret konkurranseevne i allerede eksisterende virksomheter. De av oss som er i jobb vil også bli møtt med skjerpede krav om kompetanseløft. Etter- og videreutdanning blir viktigere enn noen gang. Det er behov for omstillingen av Norge til et kunnskapssamfunn.

En satsing på forskning bidrar til å skape og styrke det næringslivet som skal komme ut av krisen. Tilskuddene til forskningsprosjekter og forskningsinfrastruktur må økes. Vi må styrke forskningsinstituttene og bygge ut fasiliteter for eksperimentell forskning. På lang sikt handler det om hvorvidt menneskene og forskningsutstyret bidrar til at Norge blir et av de mest attraktive landene å lokalisere kunnskapsbasert næringsliv i.

Vi som har undertegnet dette brevet representerer alle ulike sektorer og interesser. Vi er enige om at kunnskap bør prioriteres i en situasjon der finanskrisen rammer hardt. En slik satsing innebærer følgende:

  • flere studieplasser som er fullfinansierte
  • støtte til enkeltpersoner som tar etter- og videreutdanning ved fagskoler, høyskoler og universiteter
  • økte basisbevilgninger for å sikre grunnforskning og forskningsbasert undervisning
  • konkrete mål for forskningsinnsatsen med en forpliktende opptrappingsplan for neste stortingsperiode
  • satsing på forskningsinfrastruktur
  • økt ramme for brukerstyrt forskning (BIA)
  • basisbevilgningene til forskningsinstituttene økes
  • reversering av tidligere innstramminger SkatteFunn

Norge vil ha et annet næringsliv når vi kommer ut av krisen enn da vi gikk inn i den. Skal vi styrke vår internasjonale konkurransekraft må næringslivet som kommer ut av krisen være mer kunnskapsbasert, mer internasjonalt, mer effektivt og mer miljøvennlig enn næringslivet som gikk inn i krisen.

Paul Chaffey, administrerende direktør i Abelia
Knut Aarbakke, leder i Akademikerne
Bjarne Hodne, leder i Forskerforbundet
Ingvild Reymert, Leder i Norsk Studentunion
Øistein Ø. Svelle, Leder Studentenes Landsforbund,
Marianne Harg, president i Tekna
Jarle Aarbakke, leder av Universitets- og høyskolerådet

    Les også:

Til toppen