Satser framtiden på økt mobilbruk

Hvis ikke mobiloperatørene klarer å øke inntekt per kunde, vil selskapene neppe være i stand til å overleve. Nokia har imidlertid stor tro på at operatørene klarer brasene og har presentert simuleringer som gir økt inntekt per kunde på mellom 50 og 100 prosent mot 2012.

Hvis ikke mobiloperatørene klarer å øke inntekt per kunde, vil selskapene neppe være i stand til å overleve. Nokia har imidlertid stor tro på at operatørene klarer brasene og har presentert simuleringer som gir økt inntekt per kunde på mellom 50 og 100 prosent mot 2012.

Direktør for strategisk markedsføring for 3G i Nokia, Ilkka Pukkila, sier mobilpenetrasjonen trolig vil passere 100 prosent fordi alle slags ting, bil, båt og sauna vil ha sitt mobilabonnement. - Spørsmålet er hvor mye og hvilke tjenester en ser, sier han.

Pukkila mener mobiloperatørene kan doble inntekten per abonnent fra rundt 50 euro hver måned i dag til over 100 euro i 2011. Hvis en person bruker 20 prosent av sine aviskostnader i dag på nyheter fra mobilen via en 3G-operatør og operatøren mottar 10 prosent av denne inntekten, vil dette øke operatørens årlige inntekt for denne kunden på vel 4 euro, basert på tall fra det finske markedet.

Det er nettopp dette Pukkila tror vil bære 3G-operatørenes fremtidige inntektsvekst; at tjenester via mobiltelefonen skal erstatte eksisterende og mer tradisjonelle tjenester. Men det er også dette som må til for å finansiere de dyre 3G-konsesjonene rundt om i Europa.

I dag er det japanske selskapet NTT DoCoMo sin tjeneste i-mode som gir Nokia og bransjen generelt sett verdifull kompetanse om forbrukermønsteret på mobile innholdstjenester.

Selv om det japanske markedet skiller seg fra det europeiske ved at det ikke er høy internettpenetrasjon, og at det derfor dels var logistikkproblemer som førte til at i-mode tok av i fjor, mener Nokia å se enkelte fellestrekk ved i-mode og SMS-hysteriet i Vest-Europa.

- Vi ser at det er enkelte grupper, for eksempel tenåringer som er de første som tar i bruk de nye tjenestene, sier Pukkila.

Eksisterende mobilbrukere som blir i-modebrukere øker forbruket med 25-30 prosent. Nokia tror tilsvarende for Europa kan bli tre ganger mer.

Samtidig tror han at det å segmentere informasjonen blir et viktig fortrinn for mobiltelefonen ved at 90 prosent av verdens informasjon i dag er geografisk tilknyttet. - Vi kan for eksempel tenke oss at du blir varslet når McDonalds har happy hour og du er mindre enn 15 minutter fra en restaurant.

Dessuten påpeker han mobilens muligheter når det gjelder å oppdatere brukeren med informasjon, som vedkommende etterspør. - Det er forskjell på hva som er viktig og haster, og hva som er viktig og ikke haster. Det som haster kan du få tilgang til med en gang via mobiltelefonen. Det mindre viktige kan du vente med og for eksempel få over den stasjonære maskinen hjemme.

Pukkila sier også at det er viktig med tjenester som klarer å skille ut det operatøren kan tjene penger på fra det en tjener mindre på - og kunne vurdere når mobilkunden er i kjøpeposisjon.

Basert på svært konservative anslag tror Pukkila på Nokias simulasjon og forutsatt at faktorene bak den slår til, at inntekt per kunde kan øke med 70 euro per måned fram mot 2011. - 80 euro er upside. Om utviklingen er like rask som i Japan kan økningen komme raskere.

Pukkila tror heller ikke at de høye kostnadene for UMTS-frekvenser i Europa vil gi spesielle konsekvenser for operatørene, annet enn at en trenger lengere tid for å nå break-even.

Også Nokia er avhengig av at mobiloperatørene oppnår en viss inntjening i løpet av kort tid for å kunne sikre seg ytterligere nettleveranser.

- Det er klart at det hjelper om kundene kan lage business av 3G. Våre estimater er svært konservative og europeiske, og vi tror de ikke ligger langt fra sannheten. Det ligger mange interessante muligheter her. Men det vil her som i en hver åpen økonomi være slik at noen trår feil. Vi skal forsøke ikke å gjøre det. Vi har vist gode resultat før, sier Ilkka Pukkila.

Til toppen