Satser milliard på Altinn

Regjeringen vil forenkle hverdagen for næringslivet, og Sylvia Brustad mener Altinn er navet i løsningen.

Satser milliard på Altinn

Regjeringen vil forenkle hverdagen for næringslivet, og Sylvia Brustad mener Altinn er navet i løsningen.

Altinn.no ble lansert i desember 2003, som en portal for næringsdrivende i Norge. Løsningen inneholder også en rekke viktige tjenester for privatpersoner, som for eksempel selvangivelse og flyttemelding.

I juli 2008 ble det inngått nye kontrakter for drift og utvikling av Altinn. Disse kontraktene har en samlet verdi på opptil 700 millioner kroner de kommende årene. For 2009 er det foreslått 208,4 millioner kroner til videreutviklingen av Altinn.

– Altinn er et viktig tiltak i Regjeringens forenklingsarbeid. I årene framover skal nettportalen videreutvikles slik at både offentlige tjenester og informasjonen til næringslivet blir bedre, sier nærings- og handelsminister Sylvia Brustad.

Samlet kostnadsramme for videreutviklingen er om lag 1 milliard kroner i perioden 2008-2013. Det viser forslaget til statsbudsjett som regjeringen i dag har lagt frem.

- Dette blir et fremtidsrettet budsjett for næringslivet, uttaler statsråden.

Bedre informasjonsflyt

I den nye Altinn-løsningen vil det blant annet legges bedre til rette for at opplysninger kan flyte mellom forskjellige etater, slik at næringslivet slipper å rapportere samme type informasjon flere steder.

    Les også:

Til toppen