Satser på markedsledelse

Ved nyttår drar Telenor Global i gang sitt siste prosjekt under navnet Telenor Marlink. Selskapet skal etablere et nettverk som skal sørge for å dekke alle kommunikasjonsbehovene for den globale shipping og skipsbygningsindustrien. Målet er ubeskjedent: Å bli global markedsleder i sitt segment.

Ved nyttår drar Telenor Global i gang sitt siste prosjekt under navnet Telenor Marlink. Selskapet skal etablere et nettverk som skal sørge for å dekke alle kommunikasjonsbehovene for den globale shipping og skipsbygningsindustrien. Målet er ubeskjedent: Å bli global markedsleder i sitt segment.

Marlink har til nå vært et prosjekt drevet av Telenor Global. Etter planen skal et eget selskap under navnet Telenor Marlink være i drift fra nyttår av, og etter alle solemerker vil Gunnar Brand da tre inn i stillingen som administrerende direktør. Telenor skal eie 80 prosent av det nye selskapet, mens de resterende 20 prosentene vil bli eid av aktører innen shippingnæringen.

Prosjektleder for Marlink i Telenor Global, Tore Østensen, sier til digi:tele at nesten 100 pilotkunder er knyttet til Marlink i dag.

Marlink skal tilby en tjeneste spunnet rundt fire hovedområder. 1) Effektiv kommunikasjon innenfor taletelefoni, telefaks, data, elektronisk post og lignende. 2) Informasjonsprodukter gjennom både åpne og lykkede nett. Det er i hovedsak snakk om å samle eksisterende informasjonstilbydere på et eget område i et nettverk/Inetrnett. Det er utviklet et faktureringskonsept som skal brukes i forbindelse med betaltjenestene knyttet til denne tjenesten. 3) Samarbeid over nettet. Basert på Internett skal det utvikles ulike former for arbeidsområder på nettet der ulike faggrupper kan komme sammen. 4) Handel. Som en del av prosjektet arbeides det i dag med ulike applikasjoner for handel via nettet.

Østensen sier at mange applikasjonene utvikles i Telenor som en del av prosjektet, mens andre deler kjøpes og tilpasses behovet.

I dager det ingen andre selskaper som er inne på shipping-markedet med denne type kommunikasjonsløsninger. - Mange er i markedet med enkeltelementer, men ingen er ute med totalløsninger, sier Østensen.

Gjennom Marlink skal Telenor forsøke å slå kloa i den globale shippingindustriens behov for ulike tjenester innenfor kommunikasjon. Et nettverk av personer knyttet til Marlink arbeider for tiden med å bygge opp kundemassen og for å etablere forhandlere. Planene er ekspansive og i dag forbredes etableringen av 12-14 kontorer rundt om å verden. I løpet av kort tid skal over 80 byer i 50 land ha tilgang til tjenesten.

- Vi ser på verden som hjemmemarked, og satser på Norden som i første rekke som et testområde for produktene, sier Østensten.

At markedet er der viser en markedsundersøkelse Telenor brukte 3/4 år på å gjøre i forkant av prosjektet.

Til toppen