Satser sterkere på virtuelle PC-er

VMware mener å ha en fullverdig løsning til bedrifter som vil tilby brukerne virtuelle PC-er.

Satser sterkere på virtuelle PC-er

VMware mener å ha en fullverdig løsning til bedrifter som vil tilby brukerne virtuelle PC-er.

Den tredje store lanseringen til VMware på den pågående kundesamling i San Francisco, etter ny katastrofeberedskap og maskinvarebasert hypervisor for x86-servere, gjelder virtualisering av PC-er.

    Les også:

Nyheten, Virtual Desktop Manager 2, fullfører selskapets løsning Virtual Desktop Infrastructure (VDI) med det VMware kaller «connection broker», altså en mekler for forbindelsen mellom brukeren og hans virtuelle PC dypt inne i selskapets maskinpark.

Den grunnleggende ideen i denne løsningen er å gjøre alle brukernes PC-er til virtuelle maskiner som henter alle fysiske ressurser fra den sentrale maskinvaren.

De virtuelle PC-ene kan leveres til valgfrie terminaler: Windows- eller Linux-baserte lokale PC-er, eller ulike typer tynne klienter. Brukerens terminal kan stå innenfor eller utenfor bedriftens brannmur. Uansett hvilken maskin som benyttes for å logge seg til bedriftens tjenester, får brukeren tilgang til den samme virtuelle PC-en.

Tilgangskontrollen skjer gjennom Microsofts katalogtjeneste Active Directory.

Blant tidlige brukere av Virtual Desktop Manager er utdanningsinstitusjoner med flere tusen brukere: De opplever VMwares virtuelle PC-er som en hensiktsmessig løsning for brukere som stadig bytter fysisk arbeidsplass.

VMwares VDI lar seg utfylle med tredjepartsløsninger der man bruker teknologier som streaming og applikasjonsvirtualisering for å fordele applikasjoner til de virtuelle PC-ene.

HP, IBM og Dell er blant leverandørene som legger sine servere til rette for VMwares PC-virtualisering.

VMware regner med å få Virtual Desktop Manager 2 på markedet i løpet av 2007.

De primære gevinstene med VDI er bedre og enklere drift, samt redusert sikkerhetsrisiko i forhold til modellen der hver bruker utstyres med en fysisk PC. IT-avdelingen oppnår sikkerhet og kontroll, og behøver knapt å bry seg om hva brukeren benytter som klient. I mange tilfeller kan tallet på fysiske PC-er og terminaler i en organisasjon reduseres, samtidig som hver bruker sikres sin personlige arbeidsflate.

Til toppen