Satser sterkt på fremtidens mobiltelefoni

Ericsson er blant leverandørene som skal levere mobilnett basert på neste generasjon mobiltelefoni til det japanske mobilselskapet NTT DoCoMo. Dette blir det første nettet i sitt slag i verden.

Ericsson er blant leverandørene som skal levere mobilnett basert på neste generasjon mobiltelefoni til det japanske mobilselskapet NTT DoCoMo. Dette blir det første nettet i sitt slag i verden.

Ericsson og NTT DoCoMo har tidligere samarbeidet nært om neste generasjon mobiltelefoni, ved blant annet å fremme et felles forslag til mobilstandard overfor Den internasjonale teleunionen, ITU.

Nå blir Ericsson en av leverandørene til NTT DoCoMos japanske mobilnett som skal bygges opp helt fra grunnen av. Selskapet har fra før et mobilnett basert på en egen standard, men nå skal alt bygges med utgangspunkt i teknologien WCDMA. Kommersiell oppstart ventes i 2001.

Blant de andre leverandørene som er valgt er amerikanske Lucent.

Ericsson og Lucent leverte i fjor et testnett til NTT basert på den nye teknologien. I tillegg til infrastrukturen skal de to selskapene også levere de første mobiltelefonene tilpasset nettet.

I 2002 er det ventet at en rekke europeiske mobilselskap vil starte sin utbygging av WCDMA-baserte mobilnett, noe som gjør oppdraget i Japan svært viktig for de involverte selskapene.

Den nye mobilteknologien vil gjøre det lettere å sende større datamengder over mobilnettet. Flere prognoser tyder på sterk etterspørsel etter mobilkapasitet. Mens bare et par prosent av mobiltrafikken i dag er datarelatert trafikk, er det ventet at den globale bruken av mobiltelefoni vil endre seg dramatisk de neste fem-ti årene med en sterk vekst av Internett og datarelatert trafikk.

Ericsson har også signert avtaler med britiske Vodafone og AirTouch om å utvikle mobilløsninger i forkant av at britiske myndigheter til høsten skal auksjonere ut fire eller fem mobillisenser basert på den nye mobilstandarden.

Til toppen