Satser utradisjonelt

BTs Concert-partner, MCI, er klar til å entre en bastion på det amerikanske telemarkedet. Utradisjonelle løsninger skal sørge for at MCI sitter med et nasjonalt telefontilbud.

BTs Concert-partner, MCI, er klar til å entre en bastion på det amerikanske telemarkedet. Utradisjonelle løsninger skal sørge for at MCI sitter med et nasjonalt telefontilbud.

Lokaltelefoni har til nå vært dominert av sju Bell-selskaper som hver har et tilnærmet monopol på all lokaltelefoni. I fremtiden vil selskapene møte konkurranse fra de tre storaktørene på internasjonal telefoni i USA - AT&T, Sprint og MCI.

MCI har allerede etablert selskapet som skal konkurrere på markedet for lokaltelefoni. Samarbeid med ulike selskap skal sørge for at MCI sitter med tilstrekkelig med linjenett til å kunne konkurrere på markedet. Selskapet har allerede lagt ned fiberkabler for harde livet i USA, i hovedsak konsentrert til byer og tettsteder.

MCI har forlengst innsett at det er umulig å legge et nasjonalt nett av fiberoptiske kabler for å sikre et nasjonalt tilbud. Derfor satser selskapet heller på ulike lokale allianser for å få tilstrekkelig med nett på så mange steder som mulig.

Ett eksempel er i Iowa der samarbeidspartnere er strømprodusenten North-West Iowa Power Cooperative og et selskap som sitter på et lokalt telefonnett. Selskapene deltar sammen med MCI i Pioner Holdnings, som skal levere lokaltelefoni til delstaten.

MCI arbeider i dag for å få til avtaler med 300 ulike samarbeidspartnere i ti ulike delstater, skriver USA Today, som mener at minst 20 avtaler allerede er i havn. Samtaler skal dessuten settes i gang med ytterligere 270 kommuner, bedrifter, kabel- og teleoperatører for å sikre at telefontjenesten blir nasjonal.

Til toppen