Satser videre på elektronisk ID

Budsjettforslaget til Moderniseringsdepartementet innebærer mer til MinSide og elektronisk ID.

Budsjettforslaget til Moderniseringsdepartementet innebærer mer til MinSide og elektronisk ID.

I forslaget til statsbudsjett for 2006 er det under Moderniseringsdepartementet satt av 27,5 millioner kroner til å videreutvikle borgerportalen MinSide og elektronisk signatur og ID.

Nettstedet norge.no utvides med MinSide fra 15. desember i år. Moderniseringsdepartementet sier det i 2006 ønsker å prioritere arbeidet med å utvide portalens tjenestetilbud.

I likhet med Altinn skal MinSide benytte en felles sikkerhetsportal for offentlig sektor for sikker pålogging. Sikkerhetsportalen skal håndtere elektroniske ID-er og elektroniske signaturer fra ulike tilbydere. Brønnøysundregistrene skal på vegne av staten og Kommunenes sentralforbund forvalte en rammeavtale om bruk av tjenester fra en felles sikkerhetsportal for offentlig sektor. Den etableres i desember 2005.

Til toppen