Savner digitaliseringsgrep

– Forventningene er ikke innfridd, sier IKT-Norge.

IKT-Norge mener regjeringen burde benyttet anledningen til å utstyre sitt digitaliseringsprogram med klare og forplilktende tidsfrister, sier generalsekretær Per Morten Hoff.
IKT-Norge mener regjeringen burde benyttet anledningen til å utstyre sitt digitaliseringsprogram med klare og forplilktende tidsfrister, sier generalsekretær Per Morten Hoff. (Bilde: Per Ervland)

– Forventningene er ikke innfridd, sier IKT-Norge.

– Vi hadde forventet større digitaliseringsjusteringer som hadde kommet brukerne, næringslivet og innbyggerne til gode, sier Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge, i en pressemelding.

Bransjeorganisasjonen finner flere positive digitaliseringstiltak i det reviderte nasjonalbudsjettet som regjeringen la fram i dag, og nevner økt bevilgning til Altinn og innføringen av elektroniske skattekort.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Altinn med 35,5 millioner kroner. Pengene skal gjøre Altinn mer stabil og robust, i tråd med anbefalingene fra evalueringen som Det norske Veritas gjennomførte i fjor høst. De nye midlene skal i hovedsak brukes til eksterne konsulenter: Brønnøysundregistrene trenger hjelp til feilretting, analyser og utvikling.

Det IKT-Norge savner, er å tidfeste målene i det store digitaliseringsprogrammet som regjeringen kunngjorde 11. april. De viser til Danmark der det er vedtatt at all kommunikasjon mellom offentlig sektor og brukerne skal skje digitalt innen 2015.

– Uten klare tidsfrister og ekstra bevilgninger frykter vi at digitaliseringsprogrammet ikke realiseres, sier Heidi Austlid, direktør for myndighetskontakt i IKT-Norge.

Austlid mener Kommuneproposisjonen for 2013 ikke tar grepene som er påkrevet.

– Kommunene må få klare styringssignaler om å digitalisere sine tjenester, og de må, som i Danmark, fritt kunne bruke nasjonale fellesløsninger. Dette vil både gi bedre innbyggerservice og spare kommunene for milliarder, sier Austlid.

Bransjeorganisasjonen framhever ellers det positive i at regjeringen bevilger 227 millioner kroner til nye såkornfond.

– IKT-Norge er i dialog med Stortinget om å få på plass et «pollen»-fond for de aller minste selskapene som trenger mindre investeringer koblet opp mot inkubator/akseleratormiljøer. Dette er en modell som brer om seg i hele Europa med stor suksess og som passer norske gründermiljøer perfekt, sier Fredrik Syversen, direktør næringsutvikling i IKT-Norge.

Til toppen