Savner skikkelig kunnskapssatsning

Per Morten Hoff er glad for at regjeringen mener hoder er viktigst, men er ikke helt fornøyd.

Savner skikkelig kunnskapssatsning

Per Morten Hoff er glad for at regjeringen mener hoder er viktigst, men er ikke helt fornøyd.

I dag klokken 10:00 ble regjeringens forslag til statsbudsjett for 2008 lagt frem.

- Den største nyheten er hva de ikke har gjort, sier Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge, til digi.npo.

Han henviser til et intervju på radio der han hørte finansminister Kristin Halvorsen si at folk er vår viktigste formue, og at det derfor må satses mer på folk. Hun henviste til økt satsning på ting som helse og barnehager, men Hoff mener hun og regjeringen burde følge ressonnementet sitt et skritt videre.

- Det er gledelig at de sier at hoder er det viktigste, men jeg mener man må også må se på skattesystemet. Man skatter hoder mer enn noe annet, sier Hoff.

Han viser til undersøkelser som viser at folk er villig til å jobbe mer, hvis skattenivået hadde vært lavere.

- Vi hadde ikke ventet det i budsjettet i år, men uttalelsene gir forventninger til kommende budsjetter, sier Hoff.

Når det gjelder statsbudsjettets økte satsning på forskning, anser Hoff det som en kraftig økning i forhold til fjorårets hvileskjær, men ikke i forhold til regjeringens mål om å komme opp på OECD-snittet på 3,5 prosent.

- Dette kan bli et historisk feilgrep som barna våre kan lese om i historiebøkene. Mens vi skvalper over i oljepenger, så ble pengene investert i aksjer og fond istedenfor å investere i forskning og utvikling, sier Hoff til digi.no.

Regjeringen setter av 30 millioner kroner til bredbåndsutbygging. Det er betydelig mindre enn i fjor.

- Det er kanskje fornuftig, men vi ønsker å minne regjeringen om at de ikke kan tro at det kan bli tilnærmet null neste år, sier Hoff til digi.no.

Han peker på at selv om bredbåndsdekningen er i ferd med å bli god, så er dette sammenlignbart med veiutbygging. Det vil alltid være behov for vedlikehold, og for bredere og raskere veier.

- Det er en skuffende satsning på IKT i utdanning. Det er satt av 50 millioner til digitale læremidler, som i og for seg er greit, sier hoff.

Det han er skuffet over, er at det ikke er satt av noe til IKT-etterutdanning av lærere eller skoleadministrasjonene.

Han påpeker også at hvis det hadde blitt satset skikkelig på digitale læremidler, så ville ikke skolene opplevd denne høstens skolebok-skandale der mange elever fortsatt venter på skolebøkene - to måneder etter skolestart.

- Fremtidens lærebok er digital. Det må vi innse, sier Hoff.

Til toppen