SBC-Ameritech nærmere en fusjon

Det amerikanske justisdepartementet har godkjent en fusjon der SBC kjøper Ameritech for 62 milliarder dollar. Dermed gjenstår bare telemyndighetenes behandling av saken før en av teleindustriens største fusjoner er i boks.

Det amerikanske justisdepartementet har godkjent en fusjon der SBC kjøper Ameritech for 62 milliarder dollar. Dermed gjenstår bare telemyndighetenes behandling av saken før en av teleindustriens største fusjoner er i boks.

Det nye selskapet vil omfatte 57 millioner telefonikunder eller to av tre telekunder på lokaltelefoni i USA, dersom også den amerikanske telekommisjonen (Federal Communications Commission/FCC) godkjenner en fusjon. Så langt har det ikke kommet noen signaler fra FCC-sjef William Kennard som tyder på at fusjonen ikke kommer til å gå igjennom.

Justisdepartementet mener fusjonen ikke vil hindre konkurransen i telemarkedet.

FCC skal vurdere fusjonen ut fra samfunnsinteressene og har tidligere sagt at denne og en annen storfusjon - Bell Atlantics oppkjøp av GTE - skal være ferdigbehandlet i sommer.

Hovedargumentene fra Ameritech og SBC for å fusjonere er at det vil gi selskapene styrke nok til å ekspandere til andre lokaltelefoniselskapers marked, der konkurransen så langt har vært liten. Selskapene vil også bli sterke nok til å ekspandere sin virksomhet utenfor landet, så langt i hovedsak i Europa.

Til toppen