Scali-klynger utvides med lagring

Den norske klynge-leverandøren Scali har oppgradert sine verktøy for også å håndtere lagring.

Den norske klynge-leverandøren Scali har oppgradert sine verktøy for også å håndtere lagring.

Versjon 4.4 av Scali-verktøyene Manage og MPI Connect er lagt ut til salg. Den viktigste nyheten gjelder Manage, som har fått det nye navnet Manage/Storage: Driftsverktøyet kan nå brukes ikke bare til å installere, konfigurere og overvåke selve prosessorklyngen, men også til å utføre de samme grepene på lagringssystemet.

Ifølge Scalis administrerende direktør Bjørn Skare er selskapets kunder stadig mer innrettet mot produksjon, og er følgelig stadig mer opptatt av å gjøre klyngene så fleksible og lettdrevne som mulig.

– Tidligere så man på klynger som en samling maskinvare. I den kommersielle verden er det totalsystemet, både maskin- og programvare, som gjelder. Våre verktøy gir denne enhetlige betraktningen, og gjør det mulig å utvide klynger uten å øke bemanningen eller kompetansekravet til dem som skal drifte systemet. Klynger er blitt vesentlig enklere og rimeligere å hanskes med.

Skare viser til at kundene i stadig større grad samler klynger med mange forskjellige typer maskinvare. Scali-verktøyene håndterer samlinger av IBM-servere, Sun-servere, Intel-servere og AMD-servere, også i bladformat.

– Mange kunder bygger heterogene klynger med flere plattformer. Scali Manage lar dem drifte alt under ett, og fordele deler av klyngen til forskjellige oppgaver. Heterogene klynger kjører mange oppgaver samtidig, uten å kreve mer av driftspersonalet. Heterogene klynger kan også omfatte delklynger med forskjellige typer sammenkopling, som SCI, Myrinet og gigabit Ethernet, samt forskjellige operativsystemer. Noen applikasjoner krever bestemt utgaver av Linux. Alt dette blir enklere å håndtere med vårt driftsverktøy.

Med denne utviklingen mot stadig større og mer heterogene klunger var det naturlig å utvide Scali Manage til også å ta seg av lagringen.

– Det gir ett system som håndterer begge, og det er viktig for både tunge regneapplikasjoner og for klynger som prosesserer transaksjoner.

Scali Manage/Storage omfatter hjelpemidler for å installere og konfigurere et klynget filsystem samtidig som man setter opp en klynge. Løsningen sjekker funksjoner og ytelse etter installasjonen, og fortsetter å overvåke lagringen under drift.

– De fleste som bygger klynger foretrekker å holde seg uavhengige av både leverandør og arkitektur. Vi har vunnet mye på å sørge for at våre verktøy tilfredsstiller dette kravet.

Mens MPI Connect tidligere var Scalis viktigste produkt, er det nå Manage som genererer de største inntektene.

Den viktigste forbedringen av Scali MPI Connect gjelder drift under kjøring av langvarige MPI-jobber. Nye funksjoner legger opp til at dersom høyhastighetskoplingene skulle svikte, kan jobben kjøre videre over Ethernet.

Versjon 4.4 av Scali-verktøyene er nå under verifisering på maskinvare fra IBM, HP, Dell, Sun og SGI. På HP og Dell gjelder verifiseringen også bladservere. På alle disse plattformene verifiseres verktøyene med både Red Hat og Suse Linux.

Skare advarer at Scali ikke vil oppleve overskudd med de første.

– Vi holder planene våre. I første kvartal leverte vi tall som var litt høyere enn omsetningsmålet og med lavere utgifter enn budsjettert. Vi satser veldig tungt på utvikling i Norge og har i tillegg 19 mann i USA. Vi kommer ikke til å tjene penger på et år ennå. Det går bra, men vi er ennå ikke i mål.

    Les også:

Til toppen